Bokstaveringsalfabet

Eit bokstaveringsalfabet, ofte misvisande omtala som eit fonetisk alfabet, er ein standardisert måte å bokstavere ord på. Det finst i mange språkutgåver. Dei fleste språk har sitt eige bokstaveringsalfabet, som gjerne står oppslått i telefonkioskar eller telefonkatalogar. Nokre bokstaveringsalfabet er så innarbeidde at dei òg vert brukt til dagleg, f.eks. innan forsvaret, ved lesing av vanskelege ord eller akronym på telefon eller radio, eller f.eks. på bingo. SK 323 blir for eksempel sierra-kilo 323.

For å samkøyre verdas land rår Den internasjonale teleunionen (ITU), Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) og andre organisasjonar til at det «det fonetiske alfabetet til Nato» vert brukt. I røynda har ITU og ICAO utarbeidt to praktisk tala like bokstaveringsalfabet som seinare er tekne i bruk av m.a. Nato og ei rekkje andre instansar. (Det finst somme små skilnader mellom tilrådingane, sjå tabellen under.)

Alfabet og uttaleEndra

Bokstav Ord Uttale (engelsk) Bokstav Ord Uttale (engelsk)
A Alfa (ICAO, ITU, FAA)
Alpha (ANSI)
AL FAH S Sierra SEE AIR RAH (ICAO, ITU)
SEE AIR AH (FAA)
B Bravo BRAH VOH T Tango TANG GO
C Charlie CHAR LEE
or SHAR LEE (ICAO, ITU)
U Uniform YOU NEE FORM
or OO NEE FORM (ICAO, ITU)
D Delta DELL TAH V Victor VIK TAH
E Echo ECK OH W Whiskey WISS KEY
F Foxtrot FOKS TROT X X-ray ECKS RAY (ICAO, ITU)
ECKS RAY (FAA)
G Golf GOLF Y Yankee YANG KEY
H Hotel HO TELL (ICAO)
HOH TELL (ITU, FAA)
Z Zulu ZOO LOO
I India IN DEE AH 0 Zero (ICAO, FAA)
Nadazero (ITU)
ZE-RO (ICAO, FAA)
NAH-DAH-ZAY-ROH (ITU)
J Juliett (ICAO, ITU, FAA)
Juliet (ANSI)
JEW LEE ETT 1 One (ICAO, FAA)
Unaone (ITU)
WUN (ICAO, FAA)
OO-NAH-WUN (ITU)
K Kilo KEY LOH 2 Two (ICAO, FAA)
Bissotwo (ITU)
TOO (ICAO, FAA)
BEES-SOH-TOO (ITU)
L Lima LEE MAH 3 Three (ICAO, FAA)
Terrathree (ITU)
TREE (ICAO, FAA)
TAY-RAH-TREE (ITU)
M Mike MIKE 4 Four (ICAO, FAA)
Kartefour (ITU)
FOW-er (ICAO, FAA)
KAR-TAY-FOWER (ITU)
N November NO VEM BER 5 Five (ICAO, FAA)
Pantafive (ITU)
FIFE (ICAO, FAA)
PAN-TAH-FIVE (ITU)
O Oscar OSS CAH 6 Six (ICAO, FAA)
Soxisix (ITU)
SIX (ICAO, FAA)
SOK-SEE-SIX (ITU)
P Papa PAH PAH 7 Seven (ICAO, FAA)
Setteseven (ITU)
SEV-en (ICAO, FAA)
SAY-TAY-SEVEN (ITU)
Q Quebec KEH BECK 8 Eight (ICAO, FAA)
Oktoeight (ITU)
AIT (ICAO, FAA)
OK-TOH-AIT (ITU)
R Romeo ROW ME OH 9 Nine (ICAO, FAA)
Novenine (ITU)
NIN-er (ICAO, FAA)
NO-VAY-NINER (ITU)

Norske bokstavarEndra

Til bruk i Noreg brukast desse norske bokstavar

Æ: Ægir (Forsvaret: Ærlig)
Ø: Ørnulf (Forsvaret: Østen)
Å: Ågot (Forsvaret: Åse)