Gangaren Skuldalsbruri

Gangaren Skuldalsbruri er ein slått som tradisjonelt er knytt til Telemark og Setesdal, men det finst og ein variant frå Valdres. Difor kan ein rekne gangaren som ein vandreslått. Slåtten er knytt til segna om Signe Skuldalen, Skuldalsbruri, og alle variantane av slåtten har slåttetak som er knytt til dei to steva i segna. Det er sagt at Myllarguten skal ha dikta slåtten over steva. I Krødsherad har slåtten vore kalla Håvardsgangar, eit minne om at slåtten er spela i form etter Håvard Gibøen der. Nokre av formene er og kalla Steinar Åse.

Eivind Groven rekna slåtten som eit døme på spelestilen til Håvard Gibøen, og Myllarguten lyt soleis ha lært slåtten av Håvard.

Otto Furholt, hardingfele, spelte inn «Skuldalsbruri» i Oslo 29. april 1955. Han blei utgiven på 78-plata His Master's Voice A.L. 3522.

Variantgruppa endre

I hardingfeleverket har Skuldalsbruri nr 114/120. Slåttekrinsen har i alt ti variantar, dei fleste med namnet Skuldalsbruri. Slåtten har mest truleg heime i Telemark, men ei form har vore spela i Valdres sidan 1700-talet.

nr 114:

Nr. 120: