Korvald-regjeringa

(Omdirigert frå Lars Korvald si regjering)

Lars Korvald si regjering var ei norsk regjering som sat i tida frå 18. oktober 1972 til 16. oktober 1973. Regjeringa kom til etter folkeavrøystinga om medlemsskap i EF. Folkeavrøystinga fann stad den 25. september 1972. Statsminister Trygve Bratteli frå Arbeidarpartiet hadde sagt at om det ikkje vart fleirtal for medlemsskap i EF, ville regjeringa hans gå av. Etter at nei- sida fekk fleirtal gjekk Trygve Bratteli si regjering av, og partia Senterpartiet (Sp), Kristeleg Folkeparti (KrF) og Venstre (V) samarbeidde om å danna ei mindretalsregjering.

Ministrar og statsrådar

endre

Helga Gitmark, Sp. 5. mars 1973 til 16. oktober 1973

Sjå òg

endre

Kjelder

endre