Leif

mannsnamn

Leif og Leiv er mannsnamn av norrønt opphav. Leif har namnedag den 9. oktober.

Namna er danna som kortformer av namn med denne endinga, som Torleif, Oddleiv og liknande. Det norrøne namneleddet -leifr eller -láfr er eit norrønt adjektiv som tyder 'som blir igjen', altså 'etterkomar' eller 'arving'.

Namnet har vore kjend i Noreg sidan mellomalderen. Leif var svært mykje brukt i Noreg på 1920-talet, då rundt 2,0 % av nyfødde kunne få namnet. Bruken har deretter gått ned. I 2009 var det 15 203 norske menn som heitte Leif og 1 410 som heitte Leiv.

NamneberararEndra

KjelderEndra