Kjell Magne Bondevik si andre regjering vart utnemnd i statsråd 19. oktober 2001 som resultat av Stortingsvalet 2001. Regjeringa var ei mindretalsregjering og ei koalisjonsregjering, eit samarbeid mellom partia Høgre, Kristeleg Folkeparti og Venstre, som hadde 62 av 165 representantar i Stortinget. Regjeringa kalla seg sjølv Samarbeidsregjeringa. Etter stortingsvalet 2005 gjekk regjeringa av, og Regjeringa Stoltenberg II tok over 17. oktober 2005.

Kjelder

endre