Ordknappen er eit heidermerke som blei delt ut første gong den 31. august 2006 frå Leser søker bok. Ordknappen 2006 blei delt ut av kulturminister Trond Giske.

Mottakarar av Ordknappen har synt eit døme på korleis bøker kan bli utvikla til i større grad å nå alle, også dei som slit med å lese vanlege bøker. Ordknappen er eit prov på at mottakaren med rette kan kalle seg «autorisert forfattarar/illustratørar for alle». Samtidig gir dei lesarane sine ein knapp å trykke på for å opne leseporten.

Mottakarane har utført ei samfunnsnyttig oppgåve, til stor hjelp både for å fremje psykisk helse, lik rett til utdanning, og ikkje minst kulturelt demokrati. Alle skal ha lik rett til kulturoppleving og informasjon. Ingen skal vere utestengde frå gleda av å lese ei god bok.

Desse fekk Ordknappen 2006: Endra

Desse fekk Ordknappen 2007: Endra

Prisen vart i 2007 utdelt av leiaren av Stortingets familie- og kulturkomite, May-Helen Molvær Grimstad.

Desse fekk Ordknappen 2008: Endra

 
Hilde Eskild var ein av mottakarane.

Prisen vart i 2008 utdelt av leiaren av Forfatterforeningen, Anne Oterholm.

Ordknappen vart ikkje utdelt i 2009.

Desse fekk Ordknappen 2010: Endra

Prisen vart i 2009 utdelt av forfattar og journalist Olav Viksmo Slettan.

Desse fekk Ordknappen 2011: Endra

Prisen for bøker gjeve ut i 2010 blei delt ut i 2011.

Desse fekk Ordknappen 2012: Endra

Desse fekk Ordknappen 2013: Endra

Kjelder Endra

  • Prisvinnarlistene for Ordknappen 2006, 2007 og 2008 er basert på artikkelen om Ordknappen på bokmålswikipedia.

Fotnotar Endra

Bakgrunnsstoff Endra