Frederik Stang-ministeriet

(Omdirigert frå Regjeringa Stang)

Frederik Stang-ministeriet var ei norsk regjering som vart utnemnd 17. desember 1861 og vart den første norske regjering leia av ein statsminister, etter at Oscar II avskaffa statthaldarembetet i 1873. Regjeringa gjekk strengt tatt ikkje av, ettersom omgrepet om at ei regjering «går av», er knytt til parlamentarismen. Stangministeriets utløp er tidfesta til 11. oktober 1880 da Frederik Stang gjekk av.

Etter «Unionsgrunnlova» skulle tre medlemmar av regjeringa opphalde seg hos Kongen i Stockholm. Dei to medlemmane blei skifta ut årleg

«Hos Kongen forbliver stedse, under hans Ophold i Sverige, den ene Statsminister og tvende af Statsraadets Medlemmer, hvilke sidste aarligen omskifte.»

Statsministrar

endre

Statsrådar

endre

Kjelder

endre