Reinheimen nasjonalpark

Reinheimen nasjonalpark er ein nasjonalpark i fjellområdet Reinheimen med areal i Rauma, Norddal, Vågå, Lom, Skjåk og Lesja kommunar i Møre og Romsdal og Oppland fylke. Han vart oppretta i 2006.

Reinheimen nasjonalpark
nasjonalpark
none Reinheimen (nr 11) og andre nasjonalparkar i Sør-Norge.
Reinheimen (nr 11) og andre nasjonalparkar i Sør-Norge.
Område Oppland, Møre og Romsdal
Areal 1 974 km²
Oppretta 2006
Wikimedia Commons: Reinheimen nasjonalpark
Karitinden i Reinheimen og Tafjordfjella på fylkesgrensa.

Omkring nasjonalparken ligg seks landskapsvernområder:[1]

Vern og brukEndra

 
Fylkesmannens kart over nasjonalparken. Den dekker ein stor del av arealet avgrenset av E136/Raumabanen (i nord), riksveg 15 (i sør) og fylkesveg 63 (i vest).

Formålet med oppretting av Reinheimen nasjonalpark er å:

  • ta vare på eit stort, samanhengande og villmarksprega fjellområde
  • ta vare på eit høgfjellsøkosystem med eit eigenarta og variert biologisk mangfald
  • ta vare på sentrale leveområde til villreinstammen i Ottadalen nord
  • ta vare på eit viktig referanseområde for forsking med ein aust-vest gradient med stor variasjonsbreidde i høve til geologi, klima, vegetasjon og topografi
  • ta vare på landskapsformer og særprega geologiske førekomstar
  • ta vare på vassdragsnaturen i området
  • verne om kulturminne.

Ålmenta skal ha tilgang til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

KjelderEndra