Riksveg 23

veg i Viken
Riksveg 23
Stamveg 23 logo
Strekning
LierFrogn
Riksveg 23
Riksveier Akershus Buskerud.svg
Informasjon
Lengd 40,2 km
Status riksveg
Tilstøytande vegar
Riksveg 23 Riksveg 23
Restriksjonar
Bomstasjonar 1

Riksveg 23 (Rv23) går mellom Lier og Frogn. Vegen har ei lengd på 40,2 km, av dette 30,3 km i Buskerud og 9,9 km i Akershus.

Han byrjar ved E18 på Kjellstad i Lier og går austover til han møter riksveg 165 ved Midtbygda i Røyken. Frå der går vegen gjennom Hurum og Oslofjordtunnelen til han møter E6 ved Vassum. Vegen er skilta som stamveg.

Strekninga mellom Enga og Vassum vart utbygd under namnet Oslofjordforbindelsen.

Kommunar og knutepunktEndra

  Buskerud Endra

Lier
Røyken
 
Inngang Oslofjordtunnelen ved Verpen i Hurum
 
Bomstasjon Oslofjordforbindelsen
Hurum

  Akershus Endra

FrognBakgrunnsstoffEndra