Riksveg 23

veg i Akershus
Riksveg 23
Stamveg 23 logo
Strekning
LierFrogn
Riksveg 23
Informasjon
Lengd 40,2 km
Status riksveg
Tilstøytande vegar
Riksveg 23 Riksveg 23
Restriksjonar
Bomstasjonar 1

Riksveg 23 (Rv23) går mellom Lier og Frogn. Vegen har ei lengd på 40,2 km, av dette 30,3 km i Buskerud og 9,9 km i Akershus.

Han byrjar ved E18 på Kjellstad i Lier og går austover til han møter riksveg 165 ved Midtbygda i Røyken. Frå der går vegen gjennom Hurum og Oslofjordtunnelen til han møter E6 ved Vassum. Vegen er skilta som stamveg.

Strekninga mellom Enga og Vassum vart utbygd under namnet Oslofjordforbindelsen.

Kommunar og knutepunkt

endre
Lier
Røyken
 
Inngang Oslofjordtunnelen ved Verpen i Hurum
 
Bomstasjon Oslofjordforbindelsen
Hurum
FrognBakgrunnsstoff

endre