Småspove

Småspove
Småspove
Småspove
Utbreiing og status
Status i verda: LC LivskraftigUtbreiinga av småspove
Utbreiinga av småspove
Systematikk
Rike: Dyr Animalia
Rekkje: Ryggstrengdyr Chordata
Underrekkje: Virveldyr Vertebrata
Klasse: Fuglar Aves
Orden: Vade-, måse- og alkefuglar Charadriiformes
Familie: Snipefamilien Scolopacidae
Slekt: Numenius
Art: Småspove N. phaeopus
Vitskapleg namn
Numenius phaeopus

Småspove er ein art i snipefamilien.

Utbreiing og taksonomiEndra

Fuglen hekkar i Nord-Amerika, det nordlege Europa, og i Asia, først og fremst i Sibir.

Arten vert delt i tre eller fire underartar:

  • Numenius phaeopus phaeopus hekkar på det nordaustre Grønland og i Nord-Europa, frå Island aust til Tajmyrhalvøya.
  • Numenius phaeopus alboaxillaris hekkar på stepper nord for Kaspihavet.
  • Numenius phaeopus variegatus hekkar i det nordaustre Sibir.
  • Numenius phaeopus hudsonicus hekkar i Alaska og Canada.

Nokre taksonomar kategoriserer N. p. hudsonicus som eigen art (N. Hudsonicus).

KjenneteiknEndra

Småspoven liknar storspoven, men er mindre, noko som kan vere vanskeleg å fastslå i felt utan andre fuglar å samanlikne med. Nebben er proporsjonalt noko kortare. Fuglen er 37-45 cm lang. Nebben utgjer 6 til 9 cm. Vengespennet er på 76-89 cm. Småspoven er mest gråbrun, men vengen har mørke handsvingfjør. Nebben er bøygd og lengst på vaksne hoer. Småspoven har ei tydeleg lys midtstripe på hovudet og kraftigare teikningar enn storspoven. I flukt stikk beina ikkje ut bakom stjerten. Nominatform N. p. phaeopus som hekkar i Europa har kvit rygg, overgump og vengeunderside, og tverrender på den gråbrune stjerten.

ForvekslingsartEndra

Småspove kan berre forvekslast med storspova.

LæteEndra

Lokkelæta er ei visling, medan spellæta er ein serie vislingar som går over i ei trille.

ForplantingEndra

 
Numenius phaeopus

Vanlege hekkeplassar er fjellheiar, myrer, og steppemarker. Det er vanleg at fleire par hekkar nær kvarandre i ein koloni. Reiret er ei grop på marka. Hoa legg 3-5 egg. Begge foreldra rugar og vaktar sidan ungane mot inntrengjarar. Dei kan til og med angripe menneske som kjem for nær.

NæringEndra

Fuglen et ulike smådyr som han plukkar på marka.

TrekktilhøveEndra

Småspoven er trekkfugl og overvintrar langs kystar i Afrika, Sør-Amerika og det sørlege Nord-Amerika, det sørlege Asia og Australia.

KjelderEndra