Vitskapsåret 2000 er ei oversikt over hendingar, prisvinnarar, fødde og døde personar tilknytte vitskap i 2000.

< 2000 >

Vitskapsår
1998 | 1999 | 2000 | 2001 |2002
Kategoriar

Hendingar endre

Astronomi og romfart endre

Biologi endre

Fysikk endre

Kjemi endre

  • 3. juli - Noreg og Polen inngjekk ein avtale om ei naturgassleidning som frå 2004 skal sende gass frå dei norske felta i Nordsjøen og minske behovet til Polen for russisk naturgass.[3]

Medisin endre

Prisvinnarar endre

Døde endre

Kjelder endre