Olav er eit personnamn, eit mannsnamn. Den norrøne namneforma var Ólafr eller Óláfr, av urnordisk *anu-laiƀaR, samansett av anu- ‘ane, forfader’ og -laiƀaR , 'etterkomar, arving' (Stemshaug 1982). Andre former av namnet er Olaf, Olof, Oluf, Olaus. Namnet til Olav den heilage, har òg fleire norske kongar hatt som namn. Namneformene er relativt standardisert etter språk. På norsk vert Olav og Ola nytta. Svensk nyttar oftast Olaf eller Olof.

Olav den heilage fell i slaget på Stiklestad. Illustrasjon frå 1100-talet.

latin vert Olav/Olaf vanlegvis til Olaus (med eller utan tødlar over «u»). Døme på dette er Olaf Petersson (ein tilhengjar av Martin Luther), som på latin er kjend som Olaus Petri. Olaus Petri var ein av dei fremste preikarane i Sverige i tida kring reformasjonen.

Namneberarar

endre
 
Teikning av kronprins, seinare Olav V av Noreg, som skifta namn frå Alexander til Olav då far hans blei konge av Noreg.

Kongelege

endre

Kongar av Noreg

Kongar av Sverige

Andre

endre
 
Bil av nynorskdiktaren Olav H. Hauge.

Litteratur

endre
  • Stemshaug, Ola (red.) 1982: Norsk personnamnleksikon. Oslo: Det Norske Samlaget.

Bakgrunnsstoff

endre