Opna hovudmenyen

Religiøse nasjonalsymbol er utbreidde over heile verda, og finst på mange flagg og riksvåpen. Dei religiøse nasjonalsymbola kan vera gamle symbol som blir gjevne nasjonal tyding, eller vera valde for å symbolisera ein fleirtals- eller statsreligion. Kristne krossar og muslimsk stjerne og halvmåne er vanlege slike symbol, men det finst mange andre variantar. Nokre kristne land bruker symbol særskilt knytte til ein nasjonal vernehelgen, som den heilage Jørgen, som òg vert kalla sankt Georg.

Andre land kan velja å ha nasjonalsymbol utan ei klar religiøs tilknyting, til dømes for å framheva sekularisme eller for å fremja samhald mellom ulike religiøse samfunn. Trikolorar er utbreidde flagg utan nasjonalsymbol, sjølv om fargane kan ha religiøs symbolikk. Sosialistiske land har ofte teke i bruk sosialistiske symbol som hammar og sigd, den raude stjerna og det raude flagget i flagg og riksvåpen og heilt unngått religiøse nasjonalsymbol.

Noverande religiøse nasjonalsymbolEndra

Tidlegare og uoffisielle religiøse nasjonalsymbolEndra