Opna hovudmenyen

Russisk historie er mangfelt og omfattar ei rekkje statsdanningar.

Difor er det nyttig med eit punktvis oversyn over hovuddrag i russisk historie

Før år 1000Endra

1000-taletEndra

  • 1015-1019 - Svyatopolk I
  • 1019-1054 - Jaroslav den Vise
  • 1037 - Jaroslav den Vise byggjer St. Sofia-katedralen i Kiev
  • 1043 - Bygging av St. Sofia-katedralen i Novgorod startar
  • 1050 - Rus får rettar til å velja eigen biskop
  • 1093-1113 - Svyatopolk II

1100-taletEndra

1200-taletEndra

1300-taletEndra

1400-taletEndra

1500-taletEndra

1600-taletEndra

1700-taletEndra

1800-taletEndra

1900-taletEndra

Etter 2000Endra

  • 2004 – Valdimir Putin attvald som president