Samveldet

Samveldet av nasjonar (engelsk The Commonwealth of Nations), normalt kalla Samveldet (eng. The Commonwealth), er ei frivillig samanslutning av 54 sjølvstendige statar, hovudsakleg tidlegare britiske koloniar og Storbritannia. Mosambik og Rwanda har aldri vore britiske koloniar, men har likevel vald å vera med i Samveldet.

Kart over land som er medlemmer i Samveldet.

MedlemsstatarEndra

54 statar er medlem i Samveldet:

BakgrunnsstoffEndra