Singet dem Herrn ein neues Lied

For motetten med same namn, sjå Singet dem Herrn

Singet dem Herrn ein neues Lied!, BWV 190, er ein kyrkjeleg kantate komponert av Johann Sebastian Bach.

Singet dem Herrn ein neues Lied!
BWV 190
Kantate av Johann Sebastian Bach
SjangerKoral
PeriodeBarokken
Komponert1724
Urframføring1. januar 1724
Publiseringsdato1891
Typisk lengd17:09
Satsar/akter7

Han vart komponert i Leipzig i 1724 for første nyårsdag. Stykket vart framført på nytt i perioden 1735-1740 i Leipzig.

Teksten er henta frå Salme 149: 1, Salme 150: 4, Salme 150: 6 (første sats), Martin Luther (sats 1, 2) og Johannes Herman (sats 7), medan resten er skriven av ein ukjend tekstforfattar (truleg Christian Friedrich Henrici (Picander)).

Koraltemaa er basert på salmane «Herr Gott, dich loben wir» og «Jesu, nun sei gepreiset». Førstnemnde er basert på den tidlege kristne songen «Te deum laudamus», som igjen kjem frå ein aftansong frå den greske kyrkja. Denne melodien kjem igjen frå aftansong frå jødiske eller særs tidlege kristne messer. Truleg går melodien attende til 200- eller 100-talet e.Kr. Martin Luther omgjorde salmen til den noverande forma i Geistliche Lieder, publisert av Joseph Klug i Wittenberg i 1529. Den andre salmemelodien kom først på trykk i Ein schön geistlich Gesangbuch av Melchior Vulpius, trykt i Jena i 1609.

Instrumentering og struktur

endre

Stykket er instrumentert for tre trompetar, pauke, tre oboar, obo d’amore, fagott, to fiolinar, bratsj og basso continuo, samt tre songsolistar (alt, tenor, bass) og firedelt kor.

Det består av sju satsar:

  1. «Singet dem Herrn ein neues Lied», Koral
  2. «Herr Gott, dich loben wir!», Resitativ e Koral
  3. «Lobe, Zion, deinen Gott», Arie for alt
  4. «Es wünsche sich die Welt, was Fleisch und Blute wohlgefällt», Resitativ for bass
  5. «Jesus soll mein alles sein», Arie for tenor
  6. «Nun, Jesus gebe, daß mit dem neuen Jahr», Resitativ for tenor
  7. «Laß uns das Jahr vollbringen», Koral

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre