Opna hovudmenyen
Skarvfamilien


Totoppskarv Phalacrocorax auritus
Totoppskarv Phalacrocorax auritus

Systematikk
Rike: Animalia
Rekkje: Chordata
Klasse: Aves
Orden: Suliformes
Familie: Phalacrocoracidae

Reichenbach , 1850

Slekt: Phalacrocorax
Artar
 • sjå teksten
 • Skarvar er ein familie, Phalacrocoracidae, med ei slekt Phalacrocorax av omtrent 40 fugleartar som lever av fisk ved kystar og i vassdrag. Dei finst på alle kontinent, med unnatak av dei sentrale Stillehavsøyane.

  SkildringEndra

  Skarvar er middels til store vassfuglar og varierer i storleik frå pygmeskarv, Phalacrocorax pygmaeus, på så lite som 45 cm og 340 gram og til den ikkje-flygedyktige galapagosskarv, Phalacrocorax harrisi, med ein maksimal storleik på 100 cm og 5 kg i kroppsvekt. Den nyleg utdøydde brilleskarven Phalacrocorax perspicillatus, vart jamvel større, opp til 6,3 kg. Dei fleste, inkludert nesten alle artar på den nordlege halvkula er i hovudsak mørke i fjørdrakta, medan somme på den sørlege halvkula er svarte og kvite, og nokre få, til dømes kvithalsflekkskarvNew Zealand er ganske fargerik. Mange artar har eit farga område på huda i ansiktet som kan lyse blått, oransje, raudt eller gult, og vanlegvis vert dette området meir klårt i farga i hekkesesongen. Nebbet er langt og tynt, overnebbet er bøygd ned i enden. Skarvar har symjehud mellom alle fire tærne, som slektningane sine.

  Dette er kystfuglar i større grad enn pelagiske artar, i nokon grad har skarvar òg kolonisert vassdrag, som til dømes flodskarv i Sør-Amerika, faktisk synest den opphavlege skarvstamfaren å ha vore ein ferskvassfugl, vurdert ut frå habitatet til dei eldste i utviklingslinja. Utbreiinga til denne gruppa er verda rundt, men dei har ikkje kolonisert dei sentrale Stillehavsøyane.

  Alle skarvartar er fiskeetarar og fangstar på små ål, fisk og til og med på vasslangar. Dei dukkar frå vassoverflata, mange artar gjer det karakteristiske halvstupet frå overflata før dei går ned. Under vatnet vert dei kraftige føtene nytta til framdrift. Det finst målingar som viser at somme artar kan gå ned til ei djupn på 45 meter.

  Når skarvar er på land for kvile, held dei ofte vengene ut i sola. Ein detaljert studie av storskarv konkluderer med at det utan tvil er for å tørke fjørdrakta.[1] Alle skarvar har gumpkjertelsekret som dei smørar på fjørene.

  Skarvar er kolonirugarar, dei rugar i tre, på holmar eller i klippeveggar. Egga er bleikblå i farga. Vanlegvis er det berre eit kull i året. Foreldra gulpar opp mat til ungane. Ungane har djupe klossete nebb som liknar meir på nebba til pelikanungar enn på nebbet til dei vaksne.

  ArtslistaEndra

   
  Skarv i halvstupet frå havoverflata
  Foto: Mike Baird
   
  Flodskarv spreier ut vengene i sola
  Foto: Dario Sanches
   
  Bengalskarv, Kolkata, West Bengal, India
  Foto: J.M.Garg

  Skarvar i rekkjefølgje etter Clementslista versjon 6.8 frå august 2013[2] med norske namn etter Norske navn på verdens fugler.[3]

  • Lagfiskeskarv, Phalacrocorax sulcirostris, Little Black Cormorant, LC, Brandt, 1837
  • Galapagosskarv, Phalacrocorax harrisi, Flightless Cormorant, VU, Rothschild, 1898
  • Blåhakeskarv, Phalacrocorax penicillatus, Brandt's Cormorant, LC, Brandt, 1837
  • Flodskarv, Phalacrocorax brasilianus, Neotropic Cormorant, LC, Gmelin, 1789
  • Totoppskarv, Phalacrocorax auritus, Double-crested Cormorant, LC, Lesson, 1831
  • Bengalskarv, Phalacrocorax fuscicollis, Indian Cormorant, LC, Stephens, 1826
  • Storskarv, Phalacrocorax carbo, Great Cormorant, LC, Linné, 1758
  • Kappskarv, Phalacrocorax capensis, Cape Cormorant, EN, Sparrman, 1789
  • Arabarskarv, Phalacrocorax nigrogularis, Socotra Cormorant, VU, Ogilvie-Grant & Forbes, 1899
  • Benguelaskarv, Phalacrocorax neglectus, Bank Cormorant, EN, Wahlberg, 1855
  • Japanskarv, Phalacrocorax capillatus, Japanese Cormorant, LC, Temminck & Schlegel, 1850
  • Raudmaskeskarv, Phalacrocorax urile, Red-faced Cormorant, LC, Gmelin, 1789
  • Beringskarv, Phalacrocorax pelagicus, Pelagic Cormorant, LC, Pallas, 1811
  • Raudfotskarv, Phalacrocorax gaimardi, Red-legged Cormorant, NT, Lesson & Garnot, 1828
  • Magellanskarv, Phalacrocorax magellanicus, Magellanic Cormorant, LC, Gmelin, 1789
  • Guanoskarv, Phalacrocorax bougainvillii, Guanay Cormorant, NT, Lesson, 1837
  • Australskarv, Phalacrocorax varius, Pied Cormorant, LC, Gmelin, 1789
  • Tasmanskarv, Phalacrocorax fuscescens, Black-faced Cormorant, LC, Vieillot, 1817
  • Vorteskarv, Phalacrocorax carunculatus, Rough-faced Shag, VU, Gmelin, 1789
  • Bronseskarv, Phalacrocorax chalconotus, Bronze Shag, VU, Gray, 1845
  • Chathamskarv, Phalacrocorax onslowi, Chatham Islands Shag, CR, Forbes, 1893
  • Aucklandskarv, Phalacrocorax colensoi, Auckland Islands Shag, VU, Buller, 1888
  • Campbellskarv, Phalacrocorax campbelli, Campbell Islands Shag, VU, Filhol, 1878
  • Bountyskarv, Phalacrocorax ranfurlyi, Bounty Islands Shag, VU, Ogilvie-Grant, 1901
  • Antarktisskarv, Phalacrocorax bransfieldensis, Antarctic Shag, NR, Murphy, 1936
  • Sørgjeorgiaskarv, Phalacrocorax georgianus, South Georgia Shag, NR, Lönnberg, 1906
  • Knoppskarv, Phalacrocorax atriceps, Imperial Cormorant, LC, King, 1828
  • Kvitvengskarv, Phalacrocorax nivalis, Heard Island Shag, NR, Falla, 1937
  • Svartkinnskarv, Phalacrocorax melanogenis, Crozet Shag, NR, Blyth, 1860
  • Kerguelenskarv, Phalacrocorax verrucosus, Kerguelen Shag, LC, Cabanis, 1875
  • Flekkfotskarv, Phalacrocorax purpurascens, Macquarie Shag, VU, Brandt, JF, 1837
  • Toppskarv, Phalacrocorax aristotelis, European Shag, LC, Linné, 1761
  • Kvithalsflekkskarv, Phalacrocorax punctatus, Spotted Shag, LC, Sparrman, 1786
  • Svarthalsflekkskarv, Phalacrocorax featherstoni, Pitt Island Shag, EN, Buller, 1873
  • Kortnebbskarv, Phalacrocorax melanoleucos, Little Pied Cormorant, LC, Vieillot, 1817
  • Langhaleskarv, Phalacrocorax africanus, Long-tailed Cormorant, LC, Gmelin, 1789
  • Kronskarv, Phalacrocorax coronatus, Crowned Cormorant, NT, Wahlberg, 1855
  • Orientdvergskarv, Phalacrocorax niger, Little Cormorant, LC, Vieillot, 1817
  • Dvergskarv, Phalacrocorax pygmaeus, Pygmy Cormorant, LC, Pallas, 1773

  KjelderEndra

  ReferansarEndra

  1. Sellers, R. M. (1995). «Wing-spreading behavior of the cormorant Phalacrocorax carbo». Ardea 83: 27–36.  External link in |title= (hjelp)
  2. Clements, J.F.; T.S. Schulenberg; M.J. Iliff; B.L. Sullivan; C.L. Wood; D. Roberson (august 2013), The eBird/Clements checklist of birds of the world: Version 6.8 (CSV), Cornell Lab of Ornithology, henta 10. august 2014 
  3. Syvertsen, P. O., Ree, V., Hansen, O. B., Syvertsen, Ø., Bergan, M., Kvam, H., Viker, M. & Axelsen, T. 2008. Virksomheten til Norsk navnekomité for fugl (NNKF) 1990-2008. Norske navn på verdens fugler. Norsk Ornitologisk Forening sin nettstad (publisert 22.5.2008)

  BakgrunnsstoffEndra