Internasjonale SN-dagar

Internasjonale SN-dagar er dagar innstifta av Dei sameinte nasjonane for å retta særskild merksemd mot ulike tema og problemområde i verda. Mange av dagane markerer den datoen då ein internasjonal konvensjon eller forfatninga til ein organisasjon knytt til temaet blei verksam.

SN-flagget

SN-dagar gjennom åretEndra

JanuarEndra

FebruarEndra

MarsEndra

AprilEndra

MaiEndra

 
31. mai er verdas tobakksfrie dag

JuniEndra

  • 23. SN-dag for offentlege tenester
  • 26. Internasjonal dag mot misbruk av og handel med narkotika

JuliEndra

  • 11. Internasjonal befolkningsdag[21]

AugustEndra

 
9. august er verdas urfolksdag

SeptemberEndra

  • Internasjonal sjøfartsdag (Siste veke av september, valfri dag)

OktoberEndra

  • 01. Internasjonal busettingsdag (Første mandag i oktober)[28]
  • 10. Internasjonal dag for reduksjon av omfanget av naturkatastrofar (Andre onsdag i oktober) [32]
  • 24. Internasjonal dag for informasjon om utviklingsspørsmål

NovemberEndra

 
21. november er den internasjonale fjernsynsdagen
  • 06. Internasjonal dag mot miljø-ødeleggingar i krig og væpna konfliktar

DesemberEndra

  • 05. Internasjonal dag for frivillige sitt arbeid for økonomisk og sosial utvikling[41]

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra