Ein kratersjø er ein innsjø i eit vulkankrater, kaldera eller ein maar. Nedbør fyller senkinga i terrenget fram til det oppstår likevekt mellom vatnet som kjem inn og vatnet som fordampar, renn ut via botn eller renn ut via ei elv ved kanten av krateret. Kratersjøar som dekkjer aktive (fumarolske) vulkanventilar vert ofte kalla vulkansjøar, og vatnet i dei er ofte surt, metta med vulkanske gassar og er ofte ugjennomsiktig med grønfarga vatn. Innsjøar i utdøydde eller sovande vulkanar har som regel ferskt vatn og ofte klårt vatn sidan det ikkje har innsig frå elvar eller sediment.

Ein kratersjø som berre vert kalla Crater Lake i Oregon i USA
Tianchi i Nord-Korea og Kina
Cuicocha i Ecuador
Innsjø danna etter utbrotet til Pinatubo i 1991 på Filippinane
Mount Katmai i Alaska i USA
Kratersjøen på Wenchi i Etiopia
Nemrut i Tyrkia
Volcán Irazú i Costa Rica

Den høgaste vulkanen i verda, Ojos del Salado på 6 839 meter over havet i Andesfjella, har ein permanent kratersjø med diameter på 100 meter i ei høgd på 6 390 meter over havet på austsida. Dette er truleg den høgastliggande innsjøen i verda, uansett type.

På grunn av dei ustablie omgjevnadane eksisterer enkelte kratersjøar berre mellombels. Kalderasjøar kan derimot vere ganske store og langvarige, som t.d. Tobasjøen som vart danna etter eit utbrot for om lag 70 000 år sidan og som dekkjer eit areal på over tusen kvadratkilomter.

Mange kratersjøar er vakre å sjå på, men dei kan òg vere dødlege. Gassutstrøyming frå Nyossjøen kvelte 1 800 menneske i 1986 og kratersjøar som den på Ruapehu har ofte medverka til katastrofale laharar.

Innsjøar kan òg fylle nedslagskrater, men desse vert vanlegvis ikkje kalla kratersjøar, bortsett frå eit par enkeltetilfelle. Døme på slike innsjøar er Bosumtwi i Ghana og Siljan i Sverige.

Kjende kratersjøar endre

Innsjø Stad
Albanosjøen   Italia
Lago de Atitlán   Guatemala
Blue Lake  South Australia
Bolsenasjøen   Italia
Braccianosjøen   Italia
Laguna Chicabal   Guatemala
Crater Lake   USA
Cuicocha   Ecuador
Tianchi   Nord-Korea/   Kina
Volcán Irazú   Costa Rica
Kapoho Crater   Hawaii
Mount Katmai   Alaska
Rano Kau  , Rapa Nui (Påskeøya)
Kelut   Indonesia
Kerið   Island
Kurile   Kamtsjatka i Russland
Medicine Lake Volcano   California i USA
Mashu   Japan
Nemisjøen   Italia
Nemrut   Tyrkia
Newberry Volcano   Oregon i USA
Nyossjøen   Kamerun
Pinatubo   Filippinane
Rano Raraku   Rapa Nui (Påskeøya)
Mount Ruapehu   New Zealand
Shikotsu   Japan
Soufrière   Saint Vincent
Taalsjøen   Filippinane
Lake Taupo   New Zealand
Tazawa   Japan
Tobasjøen   Indonesia
Towada   Japan
Vicosjøen   Italia
Wenchi   Etiopia

Kjelder endre