Provinsar og regionar i Kina

Folkerepublikken Kina opererte i 2005 med fire typar administrative einingar på provinsnivå:

 • Provinsar
 • Autonome regionar
 • Byprovinsar
 • Spesielle administrative regionar
Kart over Kina med provinsane avmerkte.

Provinsar (med provinshovudstad) (22/23)Endra

 1. Ānhuī (Hefei)
 2. Fújiàn (Fuzhou)
 3. Gānsù (Lanzhou)
 4. Guǎngdōng (Guangzhou) (Kanton)
 5. Guìzhōu (Guiyang)
 6. Hǎinán (Haikou)
 7. Héběi (Shijiazhuang)
 8. Hēilóngjiāng (Harbin)
 9. Hénán (Zhengzhou)
 10. Húběi (Wuhan)
 11. Húnán (Changsha)
 12. Jiāngsū (Nanjing) (Nanking)
 13. Jiāngxī (Nanchang)
 14. Jílín (Changchun)
 15. Liáoníng (Shenyang)
 16. Qīnghǎi (Xining)
 17. Shǎnxī (Xi'an)
 18. Shāndōng (Jinan)
 19. Shānxī (Taiyuan)
 20. Sìchuān (Chengdu)
 21. Yúnnán (Kunming)
 22. Zhèjiāng (Hangzhou)

Dessuten éin provins utanfor Folkerepublikkens kontroll:

 • Táiwān (Taipei er etter Folkerepublikkens oppfatning provinshovudstad, men de facto er Jhongsing provinshovudstad )

Autonome regionar (med hovudstad) (5)Endra

 1. Guǎngxī (Nanning)
 2. Nèiměnggǔ (Indre Mongolia) (Hohhot)
 3. Níngxià Huízú (Yinchuan)
 4. Xīnjiāng (شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى) (Urumqi)
 5. Den autonome regionen Tibet (Xīzàng) (Lhasa)

Byprovinsar (4)Endra

 1. Běijīng (Peking)
 2. Chóngqìng
 3. Shànghǎi
 4. Tiānjīn (Tientsin)

På øya Taiwan har Republikken Kina dessuten gjeve hovedstaden Taipei og storbyen Kaohsiung slik status.

Spesielle administrative regionar (2)Endra

 1. Hong Kong
 2. Macau (Macao, Àomén)

KjeldeEndra

BakgrunnsstoffEndra