Biologisk system

Eit biologisk system er eit samansett nettverk av biologisk samhøyrige entitetar. Storleiken på biologiske system kan variere, frå store populasjonar med organismar, til mindre organsystem som sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet og nervesystemet. På mikroskopisk og nanoskopisk målestokk finn ein enno mindre system, slik som celler, organellar og makromolekylære kompleks.

Biologiske system må ikkje forvekslast med levande system, som generelt blir rekna som liv.

OrgansystemEndra

Menneske og mange andre dyr er bygd opp av fleire organsystem:

Sjå ògEndra

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra

  Commons har multimedium som gjeld: Biologisk system