Dysprosium

grunnstoff med kjemisk symbol Dy og atomnummer 66
66 TerbiumDysprosiumHolmium
Y

Dy

Cf
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Dysprosium, Dy, 66
Kjemisk serie Lantanid
Gruppe, periode, blokk 3, 6, f
Tettleik, hardleik 8551 kg/m3, (?) (ikkje SI)
Utsjånad Sølvkvitt
Dysprosium
Atomeigenskapar
Atommasse 162,500 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 175 (228) pm
Kovalent radius 159 pm
Ioneradius 105 pm (ladning: +3)
van der Waals radius (?) pm
Elektronkonfigurasjon [Xe]6s24f10
Elektron per energinivå 2, 8, 18, 28, 8, 2
Oksidasjonstrinn (oksid) +3 (svak base)
Krystallstruktur Heksagonal
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 1685 K (1412°C)
Kokepunkt 2840 K (2567°C)
Molart volum 19,01 cm3/mol
Fordampingsvarme 230 kJ/mol
Smeltevarme 11,06 kJ/mol
Damptrykk 70 Pa ved 1685 K
Ljodfart 2170 m/s ved 20 °C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 1,22 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 170 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 1,08 MS/m
Termisk konduktivitet 10,7 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 573,0 kJ/mol
1130 kJ/mol
2200 kJ/mol
3990 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
154Dy (kunstig) 3,0 mill. år α 2,947 150Gd
156Dy 0,06% (stabilt)
158Dy 0,10% (stabilt)
160Dy 2,34% (stabilt)
161Dy 18,91% (stabilt)
162Dy 25,51% (stabilt)
163Dy 24,90% (stabilt)
164Dy 28,18% (stabilt)
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Dysprosium er eit grunnstoff med atomnummer 66 og kjemisk symbol Dy. Det er eit lantanid.

Særlege kjenneteikn endre

Dysprosium er eit paramagnetisk metall.

Bruk endre

Dysprosium vert brukt i CD-plater.

Historie endre

Dysprosium vart oppdaga av Paul Emile Lecoq de Boisbaudran i 1886, men metallet vart først isolert seinare.

Førekomst endre

Dysprosium finst ikkje i fri form i naturen.

Sjå også endre

Bakgrunnsstoff endre