Yttrium

grunnstoff med kjemisk symbol Y og atomnummer 39
39 StrontiumYttriumZirkonium
Sc

Y

La
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Yttrium, Y, 39
Kjemisk serie Transisjonsmetall
Gruppe, periode, blokk 3, 5, d
Tettleik, hardleik 4472 kg/m3, (?) (ikkje SI)
Utsjånad Sølvkvitt
Yttrium
Atomeigenskapar
Atommasse 88,90585 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 180 (212) pm
Kovalent radius 162 pm
Ioneradius 90 pm (ladning: +3)
van der Waals radius (?) pm
Elektronkonfigurasjon [Kr]4d15s2
Elektron per energinivå 2, 8, 18, 9, 2
Oksidasjonstrinn (oksid) +3 (svak base)
Krystallstruktur Heksagonal
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 1795 K (1522°C)
Kokepunkt 3611 K (3338°C)
Molart volum 19,88 cm3/mol
Fordampingsvarme 363 kJ/mol
Smeltevarme 11,4 kJ/mol
Damptrykk 5,31 Pa ved 1795 K
Ljodfart 3300 m/s ved 20 °C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 1,22 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 300 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 1,66 MS/m
Termisk konduktivitet 17,2 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 606 kJ/mol
1187 kJ/mol
1986 kJ/mol
5970 kJ/mol
7440 kJ/mol
8980 kJ/mol
11200 kJ/mol
12500 kJ/mol
14100 kJ/mol
18400 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
88Y (kunstig) 106,65 d β+ 0,760 88Sr
89Y 100% (stabil)
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Yttrium er eit transisjonsmetall med kjemisk symbol Y og atomnummer 39. Grunnstoffet har fått namnet etter staden det først vart oppdaga.

Historie endre

Grunnstoffet vart oppdaga i eit mineral frå Ytterby i Sverige.

Sambindingar endre

Yttriumoksid er den viktigaste sambindinga til yttrium.

Bruk av yttrium endre

Yttrium vert brukt i legeringar med andre metall.

Stoffet vert brukt som katalysator.

Bakgrunnsstoff endre