Eit fuglefjell på Orknøyane.

Fuglefjell er klipper med bratte fjellveggar som blir brukt til hekking av mange sjøfuglar. Fjellsider ved kysten kan vere erodert, slik at den øvste delen ragar lengre ut enn den nedste. For at fuglane skal bruke fjellet til reirbygging må det vere mange fjellhyller som er godt egna til reirplass. Eit fuglefjell vil ofte vere dominert av ein einskild fugleart. I ein koloni av fuglar ligg reira ofte veldig tett. Viss det er mange individ vil mange overleve fordi rovdyr, eksempelvis rovfugl, berre kan gjere eit lite innhogg på bestanden.

Fuglar som hekkar i fuglefjell i NordatlanterenEndra

Her er ei liste over viktige fugleartar som hekkar i fuglefjell nord i Atlanterhavet:

Fuglefjell i NoregEndra

 
Øya Runde med brua til Remøya til høgre.
Foto: Trond A. Myklebust

KjelderEndra