Fylkeskulturprisen er Sogn og Fjordane sin eigen kulturpris. Denne vert delt ut kvart år til einskildpersonar, lag eller organisasjonar frå fylket som har vist evne og vilje til ein kulturinnsats ut over det vanlege. Føremålet med prisen er å hjelpe fram kulturarbeidet i Sogn og Fjordane.[1]

Hovudutvalet for kultur er ansvarleg for å kåre vinnaren og fastsetje kor stor prisen skal vere kvart år. Dette utvalet er eit av fire hovudutval, og har delvis avgjerdsrett, delvis rådgjevande funksjon til fylkesutvalet eller fylkestinget. Utvalet er satt saman av 9 medlemmar frå ulike politiske parti.[2] Utdelinga av prisen skjer i samband med fylkestingsamling kvart år.[3]

PrisvinnararEndra

 
Oddvar Torsheim fekk Fylkeskulturprisen i 2007.
Foto: Eirik U. Birkeland
 
Tidlegare lanngrennsløpar Odd-Bjørn Hjelmeset mottok prisen i 2008.
Foto: Lennart Kjellman

BakgrunnsstoffEndra

ReferansarEndra

  1. Fylkeskulturprisen - Sogn og Fjordane Fylkeskommune
  2. Hovudutvalet for Kultur - Medlemmar
  3. Retningsliner for tildeling av Fylkeskulturpris for Sogn og Fjordane
  4. Nedre Jølster Bilelag
  5. Fylkeskulturprisen til Sigrid Terese Moldestad
  6. Fylkeskulturprisen 2011 går til Kari og Claus Kvamme