Geofag (au kjent som geovitskap), er eit samleomgrep på vitskapane som dreiar seg om planeten jorda. Det er ein variant av planetologi da jorda er den einaste kjente planeten med liv.

Fagområde på jordaEndra

Men dei mange samankoplingane mellom hovudemna gjer tilleggsfag naudsynte, og dei passar ofte ikkje i desse hovudgruppene:

TilleggsfagEndra

I tillegg er andre moderne fagfelt kjent som geosystemvitskap i bruk for å sjå på heile jorda som eit system som endrar seg som fylgje av negativ og positiv tilbakekopling mellom underliggjande system:


Delvis liste over hovedemna i geofagEndra

Faste jords fysikkEndra


JordvitskapEndra

OseanografiEndra

GeografiEndra

LimnologiEndra

GlasiologiEndra

Atmosfærisk vitskapEndra

SystemEndra