Stortingets kyrkje-, utdannings- og forskingskomité

Stortingets kyrkje-, utdannings- og forskingskomité er ein fagkomitéStortinget. Den handsamar saker relatert til kyrkje, utdanning og forsking.

Medlemmer 2009 - 2013

endre

Kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen har 16 medlemmar i perioden 2009 - 2013.

Frå Arbeidarpartiet
Frå Framstegspartiet
Frå Høgre
Frå Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre (i rekkefølgje)

Bakgrunnsstoff

endre