Slaget ved Hummelshof

Slaget ved Hummelshof fann stad 1. august 1702 nær den vesle byen Hummelshof i Svensk Livland (dagens Estland). Det var den andre viktige russiske sigeren i den store nordiske krigen.

Slaget ved Hummelshof
Del av den store nordiske krigen

Dato 1. august 1702
Stad Hummelshof i Svensk Livland
(dagens Estland)
Resultat Russisk siger
Partar
 Sverige  Russland
Kommandantar
Wolmar Anton von Schlippenbach Boris Sjeremetev
Styrkar
5 700 10 000
Tap
2000 drepne, 238 fanga, 15 kanonar 1 000 drepne
Den store nordiske krigen

Opptakt

endre

Om lag eit halvt år etter slaget ved Erastfer var det ingen store slag mellom dei russiske og svenske armeane. I juli starta den russiske armeen å rykke fram til Tartu. Dei to armeane møttest nær byen Hummelshof.

Slaget

endre

I starten vann dei svenske soldatane slaget mot den russiske fortroppen og tok fem eller seks kanonar. Seinare nådde den russiske hovudstyrken slagmarka og gjekk til åtak på svenskane. Sverige dreiv tilbake det første russiske åtaket, men russarane kom attende. Det utkvilte russiske infanteriet omringa den svenske styrken. Den svenske armeen vart fullstendig utsletta.

Etterverknad

endre

Etter dette slaget marsjerte Boris Sjeremetev gjennom det sørlege Svensk Livland utan motstand og plyndra området.

Kjelder

endre