Slaget ved Malatitze

Slaget ved Malatitze fann stad 31. august 1708 i Malatitze (dagens Kviterussland nær grensa til Russland) under den store nordiske krigen. Den russiske armeen til Peter den store kommandert av Mikhail Golitsyn gjorde eit mislukka forsøk på å drive brot den svenske armeen til Karl XII under Carl Gustaf Roos. Kampen gjekk føre seg i ei myr mellom elvane Belaja Natopa and Tsjernaja Natopa. Dei svenske styrkane slo attende det russiske åtaket utan store tap.

Slaget ved Malatitze
Del av den store nordiske krigen

Dato 31. august 1708
Stad Malatitze, dagens Kviterussland
Resultat Omstridd, begge sider kravde sigeren. Det russiske åtaket vart slått atttende
Partar
 Sverige  Russland
Kommandantar
Flagget til SverigeCarl Gustaf Roos Flagget til Russland Mikhail Golitsyn
Styrkar
4 000 13 000[1]
Tap
320 drepne
500 skadde
700 drepne
2 000 skadde[2]
Den store nordiske krigen

Kjelder endre