Sokneprest Alfred Andersson-Ryssts fond

Sokneprest Alfred Andersson-Ryssts fond vart skipa i 1952 etter ei testamentarisk gåve frå sokneprest Alfred Andersson-Rysst. Avkastinga frå fondet, det vil seia rentene, skal delast ut anankvart år til eit lovande yngre nynorsk bokmenneske og anankvart år som stønad for samkjensle mellom Noreg og Færøyane eller Noreg og Island. Styret i fondet har tre medlemmer som er oppnemde av litteraturselskapet Det Norske Samlaget.

Mottakarar av stipendetEndra

Dei som har fått prisen som nynorsk bokmenneske er merkte med NN etter namnet. Dei andre har fått stipendet for arbeidet sitt for å styrke samkjensla mellom Noreg og Island eller Noreg og Færøyane.

ReferansarEndra

  1. «Pris til ung, lovande nynorskforfattar». Nettstaden til Det Norske Samlaget. 3. mai 2012. 
  2. Pris til trioen bak heimskringla.no