Verdsarv i Norden

Verdsarv i Norden gjev eit oversyn over stader UNESCO har registrert på lista deira over verdsarv i Norden, som femner landa Danmark, Finland, Island, Noreg og Sverige.

Utdjupande artikkel for dette emnet er Verdsarven i Danmark.

Bakgrunnsstoff

endre