Landslaget for lokalaviser

(Omdirigert frå Landslaget for Lokalaviser)

Landslaget for lokalaviser (LLA) er ein organisasjon for lokalaviser. Organisasjonen vart stifta på Voss i 1976 og arbeider for å fremja rammevilkåra og interessene til medlemsverksemdene.

Mellom dei første sakene LLA tok opp, var at også dei minste lokalavisene skulle verta inkluderte i den direkte pressestønadsordninga, noko ein fekk gjennomslag for i 1989. LLA representerer medlemsverksemdene i ulike statlege organ og utval.

LLA er ikkje ein tarifforganisasjon, og forhandlar derfor ikkje på vegne av medlemsverksemdene sine. Nokre av LLA-medlemene er også medlemer av Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

LLA har vel 110 medlemsverksemder som representerer eit avisopplag på til saman 330 000 eller 950 000 lesarar. Dei fleste medlemsavisene kjem ut mellom ein og tre gonger i veka og har oftast eit opplag på mellom 1 000 og 6 000 eksemplar.

LLA har eit sekretariat i Oslo. Generalsekretær er Rune Hetland. Styret i organisasjonen vert leia av Tomas Bruvik, som også er redaktør og dagleg leiar i lokalavisa Kvinnheringen. På årsmøtet til organisasjonens vert avisprisen Årets lokalavis delt ut.

Medlemmer

endre

Per mars 2008.

Bakgrunnsstoff

endre