Regjeringa Willoch

(Omdirigert frå Willochregjeringa)

Kåre Willoch si regjering vart utnemnd den 14. oktober 1981 som ei rein Høgre- regjering. Regjeringa var då ei mindretalsregjering som var avhengig av støtte frå Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet i Stortinget. KrF ville ikkje gå med i regjeringa på grunn av haldninga si til abortlova. Det var likevel eit ynske frå mange å få til ei fleirtalsregjering, og 8. juni 1983 vart regjeringa utvida til ei koalisjonsregjering mellom Høgre, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet. Etter Stortingsvalet 1985 mista desse tre partia fleirtalet sitt i Stortinget og Framstegspartiet hamna i vippeposisjon. Regjeringa heldt fram som ei mindretalsregjering fram til 8. mai 1986. Ho måtte då gå av etter eit kabinettspørsmål i Stortinget om auka bensinavgifter.

Statsminister

Utanriksminister

Statsråd i Finansdepartementet

Statsråd, Industridepartementet

Statsråd, Handelsdepartementet

Statsråd, Forsvarsdepartementet

Statsråd, Fiskeridepartementet

Statsråd, Helse- og Sosialdepartementet

Statsråd, Samferdsledepartementet

Statsråd, Kommunal- og Arbeidsdepartementet

Statsråd, Olje- og Energidepartementet

Statsråd, Justisdepartementet

Statsråd, Familie- og Administrasjonsdepartementet

Statsråd, Landbruksdepartementet

Statsråd, Miljøverndepartementet

Statsråd, Kyrkje- og Undervisingsdepartementet

Statsråd, Kyrkje- og Undervisingsdepartementet (kultursaker)

Statsråd, Kultur- og Vitskapsdepartementet

Statsråd, konsultativ

Statsråd, Departementet for utviklingshjelp

Sjå også endre

Kjelder endre