Fylkesveg 7

veg i Hordaland
Sjå òg fylkesveg 7 (fleirtyding).
Fylkesveg 7
7
Strekning
Bergen – Brimnes i Eidfjord kommune
Fylkesveg 7
Informasjon
Status fylkesveg
nasjonal turistveg
Ferjestrekningar 1
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 7 Fylkesveg 7 Fylkesveg 7

Fylkesveg 7 (Fv7) i Hordaland gjekk mellom Trengereid i Bergen kommune og Brimnes i Eidfjord kommune. I 2019 blei han erstatta av fylkesveg 49 og fylkesveg 79.[1]

Vegen gjekk frå Brimnes ferjekai med ferje til Bruravik, i tunnel til Granvin herad og vidare vestover på nordsida av Hardangerfjorden forbi Ålvik og Øystese til Norheimsund. Derfrå vidare vestover over Kvamskogen til Samnanger kommune og over til Trengereiddalen, der han møttee E16 igjen.

Før 1. januar 2010 var han del av riksveg 7.[2] Før 1992 var vegen Bergen-Nesttun-Granvin ein del av E68.

Nasjonal turistveg

endre

Strekninga mellom Steinsdalsfossen i Kvam herad og kommunegrensa til Granvin herad er del av nasjonal turistveg Hardanger saman med ei delstrekning JondalUtnefylkesveg 550 og strekninga LåtefossenKinsarvik langs riksveg 13.[3]

Historie

endre

Tokagjelet i Kvam

endre
 
Frå austre parsell av vegen
Foto: John Erling Blad

Vegen gjennom Tokagjelet vart stukke ut kring 1890, bygginga starta i 1903 og vegen opna i 1907. Store parti er bygd med handkraft medan arbeidarane hang i tau i han glatte fjellsida. Dette vart gjort fordi vegen manglar naturleg fundament.

Ny veg med fire tunnelar vart teken i bruk på 1960-talet. Dette er tunnelane Snauhaugen på 349 meter, Hansagjel på 697 meter, Tokagjel på 408 meter og Fossagjel på 365 meter. Det som er igjen av den gamle vegen utanfor tunnelane var føreslått verna i Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminne[4] og halden ved like som gang og sykkelveg. 21. desember 2009 fredet Riksantikvaren Tokagjelet saman med 39 andre vegar omtalt i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.

I 2015 vart den rasfarlige strekninga forbi Haukanesberget utbetra ved at 2,3 km ny veg i dagen og i tunnel, Folkedalstunellen (1370 meter), vart anlagt. Utbetringa kosta 274 millionar kroner.[5]

Kommunar og knutepunkt

endre
Bergen

Hardangervegen

 •  
  Hardangervegen frå Trengereid mot   Vågsbotn


Samnanger

Samnangervegen

 •  
Fv137 Solbjørgvegen frå Hisdal mot 552 Hauge i Os
 •  
Fv136 Vågabygda frå Bjørkheim mot Haga
Haga
 •  
Fv136 Haukanesvegen frå Steinsland/Haga mot Bjørkheim, Tyssevegen til 48 Tysse
 •  
Fv134 Kvitingsvegen frå Frøland til Kvitingen (14,2 km)
 •  
Fv133 Høysetevegen frå Myrkhøl til Høyseter (3,5 km)


Kvam
 
Steinsdalsfossen
John Erling Blad (2009)

Utan namn

 
Norheimsund
 
Gjennom Øystese

Steinsdalsvegen

 •   Steinsdalen bru (Steinsdalselva, 43 m)
 •  
Fv128 Dalatunvegen frå Steinsdal mot Byrkjeland bru (2,7 km)
 
Norheimsund
 •  
Kv Gamle Sandvenvegen 
 •  
49 Grova frå Norheimsund mot   Våge–Halhjem  i Os, og mot   Hodnanes–Jektevik Hodnanes i Tysnes  i Stord
 •   Straumsbrua (Straumen, 50 m)

Hardangerfjordvegen

 •  
Fv130 Norheimsvegen frå Norheimsund mot Øystese
 •  
Arm Hardangerfjordvegen frå Kråkeskolten til Lundanes
 
Fyksesundbrua
Øystese
 •  
Arm Hardangerfjordvegen frå Lundanes til Kråkeskolten
 •  
Fv130 Sjusetevegen frå Øystese mot Norheimsund
 • Kalvhageneset

Fyksesundvegen

 •   Bjelkanes
 •  
Fv131 Porsmyrvegen frå Nygård mot Øystese

Ålvikvegen

 •  
Fv132 Klyvevegen frå Steinstø til Fykse (0,9 km)
 •   Steinstøberget
Ålvik
 •   Tyrvefjøra

Kjepsovegen


Granvin
 
Dette vegstykket forbi Lussandberget i Granvin vart fasa ut då Bjørgatunnelen opna i november 2016.

Hardangervegen

 •   Stølsbrua (Stølselvi, 95 m)
 • Arm fra Lussand til Beggevik (tidligere hovedtrasé, 2,2 km)
 • Lussandvegen

  Hardangervegen

 • Beggevik
  •   Bjørgatunnelen (1545 m)
  • Arm fra Beggevik til Lussand
  •   Saltskår bru (over fjellside, 25 m)
 • Arm fra Kvanndal til Kvanndal fergekai (0,3 km) (artikkel)
  •   Kvanndal
  •  
    550 Kvanndal–Utne  Odda, →   Jondal–Tørvikbygd
  •   Folkedalstunnelen (1377 m)
  •   Veravikja skredoverbygg (72 m)
  •   Skipheller bru III (over dalsøkk, 25 m)
  •   Kattadalen skredoverbygg (35 m)
  •   Lindehola bru II (over dalsøkk, 20 m)
  Granvin
  •   Eide bru (Granvinelva, 22 m)
  •  
  Kv Tueteigen mot   Nedre Vassenden
  •  
    Hardangervegen frå Kollanes mot   Vangen i Voss


  Kjelder

  endre
  Fotnotar
  1. «Endringer i vegnettet 2019». Vegvesenet. 8. juli 2019. Arkivert frå originalen 20. juni 2019. Henta 11. juli 2019. 
  2. Forvaltningsreformen i Nasjonal transportplan, Stortingsmelding nr 16 2008-2009
  3. «Nasjonale turistveger Hardanger». Statens vegvesen. Henta 16. september 2012. 
  4. Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminner Arkivert 2007-10-25 ved Wayback Machine. (sjå avsnitt om Måbødalen og Tokagjelet)
  5. Rasfritt i Hardanger. Våre veger, nr 10, 2015 s. 72
  6. Børvenestunnelen opna[daud lenkje] (7 nov 2011)

  Bakgrunnsstoff

  endre