Internasjonal meister i sjakk

Internasjonal meister (IM) i sjakk er ein sjakktittel som Verdssjakkforbundet (FIDE) deler ut til svært sterke sjakkspelarar. Tittelen er livsvarig. Internasjonal meister rangerer lågare enn tittelen sjakkstormeister.

For å få tittelen krevst det normalt sett at spelaren har oppnådd sterke resultat i 2 eller 3 internasjonale sjakkturneringar, med til saman minst 27 sjakkparti. Sjakkturneringane må vanlegvis vere på minst 9 rundar. For internasjonale meistrar krevst det ein ratingprestasjon i den enkelte turneringa på minst 2450. Dei må dessutan på eit eller anna tidspunkt ha hatt ein eigen FIDE-rating på minst 2400. (Elo-rating.)

Dei viktigaste andre krava, er at spelaren må ha spela mot minst 2 stormeistrar eller 3 internasjonale meistrar i turneringa, at minst halvparten av motstandarane må ha ein offisiell FIDE-tittel, og at minst ein tredjedel av spelarane må vere frå eit anna land.

Det var per 1. april 2021 3890 sjakkspelarar med IM-tittel.[1]

Internasjonale meistrar i Noreg endre

Dei 2 første frå Noreg som vart utnemnde til tittelen internasjonal meister var:

Noreg hadde per 4. april 2024 36 sjakkspelarar som har tittelen internasjonal meister.[7] Desse er, med året for tittelen i parantes:

  • Bjarke Sahl (tidlegare Bjarke Kristensen), frå Danmark, har budd mange år i Noreg. Han melde i 2007 overgang frå Danmark til Noreg, og vart dermed av verdssjakkforbundet pr 1. oktober 2007 registrert som Noreg sin 20. dåverande IM.[20]
  • Maxim Barth Stanford (2008) melde overgang frå England til Noreg frå 7. juli 2012.[21]
  • Vadims Daskevics Berg (2010) Melde overgang frå Latvia til Noreg med verknad frå 10. desember 2017.[22]
  • John Paul Wallace (1996) melde overgang frå Australia til Noreg frå 25. april 2023. [23]

I tillegg har alle dei 18 norske spelarane med tittelen Stormeister i sjakk vore internasjonal meister i kortare eller lengre tid, før dei klarte å kvalifisere seg til den gjævare tittelen stormeister.

  • Sebastian Mihajlov (2017), melde overgang frå Noreg til Kroatia frå 11. mai 2023 [24]

Kjelder endre

Fotnotar endre