Liste over språkfamiliar

Wikimedia-listeartikkel

Desse listene gjev oversyn over språkfamiliar i verda. Lista viser (med visse unntak) språkfamiliar det er semje om eksisterer. Visse språkforskarar, særleg Joseph Greenberg, slår fleire av dei saman til større familiar, utan å ha rekonstruert eit felles urspråk for medlemmene av desse makrofamiliane.

Dei største språkfamilianeEndra

 
Kart over utbreiinga til dei største språkfamiliane

Etter kor mange morsmålstalarar språket harEndra

Dette er ei liste over dei ti språkfamiliane i verda som har flest morsmålstalarar.

 1. Indoeuropeiske språk (Europa, Sørvest- og Sør-Asia)
 2. Sinotibetanske språk (Aust-Asia)
 3. Niger-kongo-språk (Afrika sør for Sahara)
 4. Afroasiatiske språk (Nord-Afrika, Afrikas horn, Sørvest-Asia)
 5. Austronesiske språk (Oseania, Madagaskar)
 6. Dravidiske språk (Sør-Asia)
 7. Altaiske språk (Asia)
 8. Austroasiatiske språk (Søraust-Asia)
 9. Tai-kadai-språk (Søraust-Asia)
 10. Uralske språk (Nord-Asia, Nord-Europa)

Etter kor mange språk språkfamilien harEndra

Ifølgje Ethnologue er dei språkfamiliane som har flest ulike språk desse:

 1. Niger-kongo-språk (1 514 språk)
 2. Austronesiske språk (1 268 språk)
 3. Trans-ny-guinea-språk (564 språk) (omstridd språkfamilie)
 4. Indoeuropeiske språk (449 språk)
 5. Sinotibetanske språk (403 språk)
 6. Afroasiatiske språk (375 språk)
 7. Nilosahariske språk (204 språk)
 8. Pama-nyunganske språk (178 språk) (omstridd språkfamilie)
 9. Otomangueanske språk (174 språk) (mengda er omdiskutert)
 10. Austroasiatiske språk (169 språk)
 11. Tai-kadai-språk (76 språk)
 12. Tupianske språk (76 språk)
 13. Dravidiske språk (73 språk)
 14. Mayiske språk (69 språk) (mengda er omdiskutert)

Språkfamiliane sortert geografiskEndra

Dette er ei ufullstendig liste over språkfamiliane i verda sortert geografisk. Ho inneheld òg språkfamiliar som ikkje alle forskarar er samde om. Familiane er sorterte etter områda dei opphavleg høyrer heime i. Overskriftene er berre meint for å gjere lista meir oversiktleg, og er ikkje framlegg til såkalla «makrofamiliar».

Afrika og Sørvest-AsiaEndra

 
Språkfamiliar i Afrika

Europa og Nord-, Vest- og Sør-AsiaEndra

 
Kart over ein del viktige europeiske språk

Aust-Asia, Søraust-Asia, Nordaust-India og StillehavetEndra

 
Språkfamiliar i Asia

Ny-Guinea og naboøyaneEndra

 
Området til papua-språka

AustraliaEndra

 
Kart over dei australske språka ██ Nyulnyulan ██ Bunaban ██ Wororan ██ Djeragan ██ Djamindjungan ██ Daly ██ Laragiya ██ Tiwi ██ Limilnga ██ Umbugarla ██ Giimbiyu ██ Yiwaidja ██ Gunwinyguan ██ Vestleg Barkly ██ Garawa og Tankic og Pama-Nyunga ██ Pama-Nyunga og delar av Tanicspråka

Nord-Amerika og MesoamerikaEndra

 
Språkfamiliar nord for Mexico

Mellom- og Sør-AmerikaEndra

 
Dei viktigaste søramerikanske språkfamiliane

KjelderEndra