Nordfjorden

Wikimedia-fleirtydingsside

Nordfjorden eller Nordfjord er namnet på ei rekkje fjordar og nokre innsjøar i Noreg.

Fjordar endre

Innsjøar endre

Anna endre

  • Nordfjord er ein gamal busetnadsplass inst i Nordfjorden i Syltefjorden

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.