Strontium

grunnstoff med kjemisk symbol Sr og atomnummer 38
38 RubidiumStrontiumYttrium
Ca

Sr

Ba
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Strontium, Sr, 38
Kjemisk serie Jordalkalimetall
Gruppe, periode, blokk 2, 5, s
Tettleik, hardleik 2630 kg/m3, 1,5 (ikkje SI)
Utsjånad Sølvkvit
Strontium
Atomeigenskapar
Atommasse 87,62 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 215 pm
Kovalent radius 192 pm
Ioneradius 118 pm (ladning: +2)
van der Waals radius (?) pm
Elektronkonfigurasjon [Kr]5s2
Elektron per energinivå 2, 8, 18, 8, 2
Oksidasjonstrinn (oksid) +2 (sterk base)
Krystallstruktur Kubisk flatesentrert
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 1042 K (769°C)
Kokepunkt 1657 K (1384°C)
Molart volum 33,94 cm3/mol
Fordampingsvarme 144 kJ/mol
Smeltevarme 8,3 kJ/mol
Damptrykk 246 Pa ved 1042 K
Ljodfart (?) m/s ved °C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 0,95 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 300 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 7,62 MS/m
Termisk konduktivitet 35,3 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 556 kJ/mol
1071 kJ/mol
4210 kJ/mol
5500 kJ/mol
6920 kJ/mol
8770 kJ/mol
10200 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
84Sr 0,56% (stabil)
86Sr 9,86% (stabil)
87Sr 7,00% (stabil)
88Sr 82,58% (stabil)
90Sr (kunstig) 28,78 år β 0,546 90Y
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Strontium er eit metallisk grunnstoff med atomnummer 38 og kjemisk symbol Sr. På grunn av høg reaktivitet finst ikkje stoffet i fri form i naturen. Dette har det felles med andre jordalkalimetall. Sr-90 er ein radioaktiv isotop.

Kroppen tek opp strontium på same måte som kalsium. Grunnstoffet vert lagra i skjelettet.

Strontium har fått namnet sitt frå den skotske landsbyen Strontian (Sròn an t-Sìthein), der grunnstoffet vart oppdaga i malm.[1]

Bruk endre

Strontiumnitrat vert brukt for å gje fyrverkeri raud farge.

Isotopanalyse av strontium vert brukt i arkeologi.[2]

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Strontium