Norsk kulturråds ærespris

Norsk kulturråds ærespris vert årleg utdelt av Norsk kulturråd til ein person som har «gjort ein innsats av vesentleg tyding for norsk kunst- og kulturliv». Prisen vert tildelt, utan forutgåande nominasjon eller sakshandsaming, av rådsmedlemene («styret») i lukka møte. Det vert tradisjonelt ikkje gjeve noka grunngjeving for tildelinga.

Prisen består av eit pengebeløp (ifylgje nettsidene til Norsk kulturråd pålydande 500 000 kroner). I høve 30-årsjubiléet til Norsk kulturråd i desember 1994 vart det etablert ein ny praksis med ein ærespris-statuett; ei bronseløve formgjeven av bilethoggaren Elena Engelsen.

Prisvinnarar endre

Kjelder endre

Fotnote endre