Jan P. Syse si regjering blei utnemnd 16. oktober 1989 og sat til 3. november 1990. Regjeringa var ei koalisjonsregjering mellom Høgre, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet.

Regjeringa hadde følgjande medlemmer:

Statsminister

Utanriksminister


Statsråd i:

Utanriksdepartementet Sjef for handels- og skipsfartssaker

Utanriksdepartementet Sjef for bistandssaker

Departementet for utviklingshjelp

Finansdepartementet

Næringsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fiskeridepartementet

Sosialdepartementet

Samferdsledepartementet

Olje- og Energidepartementet

Justis- og politidepartementet

Forbrukar- og administrasjonsdepartementet

Familie- og forbrukardepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og Arbeidsdepartementet

Kommunaldepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Kyrkje- og Undervisingsdepartementet

Utdanningsdepartementet

Kultur- og vitskapsdepartementet

Kyrkje- og Kulturdepartementet


Sjå også

endre

Kjelder

endre