Vennskapsby er eit omgrep som vert brukt for å beskrive samarbeidsavtalar mellom to byar ulike stader i verda.

KjelderEndra