Wikipedia:Utvald artikkel

Snarvegar:
WP:VA
WP:UA

Utvald artikkel: det beste frå vår eigen wiki
- og eit skandinavisk samarbeid

Utvald artikkel er ein bolk på hovudsida som vert oppdatert ein gong i veka med dei første avsnitta frå ein utvald artikkel i lag med eit bilete. Alle artiklar som har ei viss lengd og ein illustrasjon kan verta utvald artikkel i ei veke. Nominering av nye kandidatar og diskusjon kan leggjast til på Wikipedia:Utvald artikkel/Kandidatar.

Dersom du ønskjer å føreslå ein særskild artikkel for ei særskild veke, kan du leggja inn eit forslag i kandidatkalenderen. Sjå årsarkivet for artiklar og diskusjonar, der du òg finn peikarar du kan leggja inn forslag eller artikkelsnuttar på.

Nynorsk Wikipedia har òg artiklar frå dei andre skandinaviske wikipediaene på framsida. Desse artiklane vert kopierte over frå våre nabospråk, på grunnlag av kva artikkel som er valt ut der.

Utvald artikkelEndra

Utvald artikkel   Kandidatar   Kalender

Arkiv: 20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020


I dag er det tysdag, 29. september 2020Oppdater sida

til da | til nb | til sv

Den noverande versjonen av denne bolken på hovudsida er om Paul McCartney:

Paul McCartney (fødd 1942 i Liverpool) er ein britisk bassist, låtskrivar, songar, gitarist og pianist. Han var medlem av The Beatles (1957–70) og Wings (1971–80), og har seinare hatt ein lang solokarriere.

McCartney starta som gitarist i The Quarrymen (som seinare endra namn til The Silver Beatles og The Beatles), men overtok som bassist da Stuart Sutcliffe slutta i bandet. I tillegg til å spele bass i The Beatles (og ved ulike høve òg gitar, piano, synthesiser og slagverk) stod McCartney saman med John Lennon for det meste av vokalinnslaga og låtskrivinga i gruppa. Paul McCartney står oppført i Guinness rekordbok som den mest framgangsrike komponisten innanfor moderne populærmusikk. Slår ein saman arbeidet hans med og utanfor The Beatles har McCartney skrive over 50 hittar. Det er langt meir ein kva nokon anna komponist kan vise til. Les meir …

vis åleinediskusjonendredawikinowikisvwiki

Bolken neste veke er om Odetta :

Odetta (1930–2008), fødd Odetta Holmes, var ein afroamerikansk songar som song amerikansk folkemusikk, blues og spirituals.

Ho var kjend som røysta til borgarrettsrørsla, og påverka artistar som Joan Baez, Bob Dylan, Janis Joplin, Steve Earle, Kris Kristofferson og Harry Belafonte. I 1963 gav ho albumet Odetta sings Folk songs, som vart det mest populære og meste selde albumet det året. Dette året opptredde ho også under March on Washington, der ho framførte den minnerike «O Freedom». Ho hadde planlagd å opptre ved innsetjinga av Barack Obama som president i januar 2009, men døydde av hjartesjukdom den 2. desember 2008 i New York. Les meir …

vis åleinediskusjonendredawikinowikisvwiki

Utvald bokmålsartikkelEndra

Utvald bokmålsartikkel-arkiv: 20052006200720082009201020112012201320142015201620172018
hent frå nb

Den noverande versjonen av denne bolken på framsida er:

Oluf Müller (1876–1938) var en norsk forretningsmann og politiker. Han var stortingsmann for kjøpstaden Kristiansund 1919–1921 og for alle kjøpstedene i Møre fylke (Kristiansund, Ålesund og Molde) 1922–1924. Han var også landsformann i partiet Frisinnede Venstre 1922–1924. Han hadde flere offentlige verv i hjembyen, ved siden av at han fra 1900 til sin død i 1938 var disponent i Aktiesmørfabriken Goma (Goma Fabrikker), som først produserte margarin, senere også vaskemidler og stålull. Les mer her.

visnowikidawikisvwiki

Versjonen av denne bolken på framsida neste veke er:

Bokhandlerprisen er en norsk litteraturpris som ble etablert i 1948, og som har vært delt ut hvert år siden 1981. Prisen deles ut av Den norske Bokhandlerforening etter avstemning blant alle som arbeider i norsk bokhandel. Prisen tildeles forfatteren av en av årets bøker innenfor kategoriene skjønnlitteratur, generell litteratur, og barne- og ungdomsbøker. Den består av bronsestatuetten «Takk for boken», utført av Nils Aas.

Prisen regnes blant de mest sentrale og prestisjetunge litteraturprisene i Norge. Samtidig blir den «betraktet som en folkepris; den fokuserer på bøker som blir solgt og sannsynligvis lest.»

I 1998 ble reglene endret slik at Bokhandlerprisen også kan utdeles til forfattere som har fått prisen tidligere. Etter dette har fem menn fått prisen to ganger: Lars Saabye Christensen, Erik Fosnes Hansen, Per Petterson, Jo Nesbø og Roy Jacobsen. Les mer her.

visnowikidawikisvwiki

Utvald dansk artikkelEndra

Utvald dansk artikkel-arkiv: 20052006200720082009201020112012

hent frå da

Den noverande versjonen av denne bolken på framsida er:

Christen Nielsen Overgaard (1851–1929) var en dansk kunstmaler, glas- og dekorationskunstner, og han underviste blandt andet på Kunstakademiet.

Overgaards talent spændte vidt og i nutidig terminologi vil man nok betegne ham som multikunstner, og han fik især stor indflydelse på udbredelsen af glasmalerier i Danmark. Kunstnerisk bevægede han sig gennem årene fra historicisme over nationalromantikken for til sidst at ende med skønvirke som sin foretrukne udtryksform.

Blandt de særligt bemærkelsesværdige større arbejder, som Overgaard arbejdede med gennem årene, kan især nævnes Frederiksborg Slot, Marmorkirken, og Taastrup Nykirke. Læs mere

visdawikinowikisvwiki

Versjonen av denne bolken på framsida neste veke er:

Fornuft er evnen til bevidst at få mening ud af ting, anvende logik, etablere og verificere fakta, og ændre eller retfærdiggøre praksis baseret på ny eller eksisterende information. Det er tæt associeret med karakteristiske menneskelige aktiviteter såsom filosofi, videnskab, sprog, matematik og kunst og betragtes normalt som et af den menneskelige naturs definitive egenskaber. Fornuft, eller et aspekt af den, henvises somme tider til som rationalitet.

Fornuft er, ligesom vane og intuition, en af de måder hvorpå tænkning kommer fra en idé til en relateret idé. For eksempel er det den metode hvorved fornuftige væsner forstår sig selv tænke over årsag og virkning, sandhed og usandhed, og hvad der er godt eller dårligt. Fornuften forbindes også tæt med evnen til selvbevidst at ændre overbevisning og traditioner, og derfor med evnen til at opnå frihed og selvbestemmelse. Læs mere

visdawikinowikisvwiki

Utvald svensk artikkelEndra

Utvald svensk artikkel-arkiv: 20052006200720082009201020112012
Utvald svensk artikkel velges ut mellom dei artiklane som er utvalde på svensk wikipedia denne veka: her.

Den noverande versjonen av denne bolken på framsida er:

Hakarps kyrka ligger i Växjö stift. Den är församlingskyrka i Hakarps församling. Kyrkan är en rosa korskyrka och sevärdhetskyrka som byggdes 1694. Det har före stenkyrkan funnits två kyrkor: en stavkyrka, som byggts under 1100-talets mitt, samt en kyrka byggd av liggande timmerstockar, vilken uppförts omkring 1283. Timmerkyrkan från 1200-talet revs samtidigt som den nuvarande stenkyrkan byggdes. I den nya kyrkan finns bland annat ett krucifix som tros ha tillhört kyrkan sedan den första byggdes.

I enlighet med den trend som rådde under 1800-talet målades många av kyrkans inventarier och möbler över med vit färg, något som togs bort vid kyrkans 200-årsjubileum 1894. Läs mer …

vissvwikidawikinowiki


Versjonen av denne bolken på framsida neste veke er:

Mary Rose var ett örlogsfartyg som ingick i Henrik VIII:s flotta under första hälften av 1500-talet. Under fyra årtionden var det ett av de största skeppen i den engelska flottan och ett av de första segelfartyg som byggdes enbart för krig. Mary Rose är idag känd eftersom hon sjönk den 19 juli 1545 i ett sjöslag mellan Isle of Wight och det engelska fastlandet. Vraket grävdes ut från början av 1970-talet och bärgades i oktober 1982 i ett av de mest komplicerade marinarkeologiska projekten någonsin. Trots att skeppet till stor del brutits ned är de kvarvarande delarna idag ovärderliga som ett tidsdokument från det tidiga 1500-talets England. Utgrävningen och bärgningen av Mary Rose blev en milstolpe inom marinarkeologin som är jämförbar med projektet kring Regalskeppet Vasa. Tusentals fynd har bärgats tillsammans med skeppet och har gett en god inblick i många aspekter av dess samtid. En stor del av föremålen visas i Mary Rose Museum i Portsmouth. Läs mer …

vissvwikidawikinowiki

Veke 42Endra

Utvald nynorskartikkel nnwiki nowiki dawiki svwiki
Utvald bokmålsartikkel nnwiki nowiki dawiki svwiki
Utvald dansk artikkel nnwiki nowiki dawiki svwiki
Utvald svensk artikkel nnwiki nowiki dawiki svwiki

Veke 43Endra

Utvald nynorskartikkel nnwiki nowiki dawiki svwiki
Utvald bokmålsartikkel nnwiki nowiki dawiki svwiki
Utvald dansk artikkel nnwiki nowiki dawiki svwiki
Utvald svensk artikkel nnwiki nowiki dawiki svwiki