Zirkonium

grunnstoff med kjemisk symbol Zr og atomnummer 40
40 YttriumZirkoniumNiob
Ti

Zr

Hf
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Zirkonium, Zr, 40
Kjemisk serie Transisjonsmetall
Gruppe, periode, blokk 4, 5, d
Tettleik, hardleik 6510 kg/m3, 5 (ikkje SI)
Utsjånad Sølvkvit
Zirkonium
Atomeigenskapar
Atommasse 91,224 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 155 (206) pm
Kovalent radius 148 pm
Ioneradius 72 pm (ladning: +4)
van der Waals radius (?) pm
Elektronkonfigurasjon [Kr]4d25s2
Elektron per energinivå 2, 8, 18, 10, 2
Oksidasjonstrinn (oksid) +4 (amfotært)
Krystallstruktur Heksagonal
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 2125 K (1852°C)
Kokepunkt 4650 K (4377°C)
Molart volum 14,02 cm3/mol
Fordampingsvarme 58,2 kJ/mol
Smeltevarme 16,9 kJ/mol
Damptrykk 0,00168 Pa ved 2125 K
Ljodfart 3800 m/s ved 20 °C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 1,33 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 278 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 2,36 MS/m
Termisk konduktivitet 22,7 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 666 kJ/mol
1273 kJ/mol
2224 kJ/mol
3319 kJ/mol
7870 kJ/mol
9500 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
90Zr 51,45% (stabil)
91Zr 11,22% (stabil)
92Zr 17,15% (stabil)
93Zr (kunstig) 1,53 mill. år β 0,091 93Nb
94Zr 17,38% (stabil)
96Zr 2,8% >3,8·1019 år 2·β 3,350 96Mo
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Zirkonium er eit transisjonsmetall med kjemisk symbol Zr og atomnummer 40. Metallet er brennbart. Grunnstoffet finst mellom anna i mineralet zirkon.

I legering med niob vert metallet superleiande ved låg temperatur.

Bakgrunnsstoff endre