Riksveg 4

veg i Akershus, Innlandet og Oslo
(Omdirigert frå Rv4)
Riksveg 4
Riksveg 4
Strekning
Biri i GjøvikSinsen i Oslo
Riksveg 4
Informasjon
Lengd ca. 14
Status riksveg
Tilstøytande vegar
Riksveg 4 Riksveg 4 Riksveg 4
Restriksjonar
Bomstasjonar 2
Miljøfartsgrense
60 km/t
SinsenGrorud
(1. november – 19. april)

Riksveg 4 (Rv4) er ein riksveg som er ein av hovudvegane nordover frå Oslo. Vegen går gjennom Nittedal, Hadeland og Toten til Mjøsa. Vegen er skilta som stamveg frå Sinsenkrysset til Mjøsbrua.

Med utgangspunkt i Europaveg 18 ved Bispelokket i Oslo sentrum går vegen nordaustover via Nylandsveien og Sars gate til Carl Berners plass. Derfrå føl Riksveg 4 på Trondheimsveien og fortset via Sinsenkrysset og gjennom Groruddalen til Gjelleråsen der han møter Riksveg 22. Derfrå går vegen nordover gjennom Nittedal og Hakadal, forbi Harestua langs vestsida av Harestuvatnet og vidare gjennom Grua, Roa, Gran og Jaren. Frå Jaren går vegen nordaust til Lygna der han møter Riksveg 180. Derfrå går vegen nordover til Einavoll, langs austsida av Einavatnet til Eina, gjennom Reinsvoll til Raufoss og vidare til Gjøvik. Frå Gjøvik går vegen langs vestsida av Mjøsa til Mjøsbrua ved Moelv der han går inn på Europaveg 6.

Kommuner og knutepunkter

endre
Gjøvik
 
Riksveien ved Hunton Fiber.

Lillehammervegen

 •  
    Lillehammervegen frå Sandvoll via Lillehammer mot   Otta i Sel
    Mjøsbrua mot   i Hamar
  Motortrafikkvei Sandvoll – Skulhus (2 km)
  Skulhus

Utan namn

 •  
 Kallerud
 •  
Fv111 Engbrua til Fv172 Brusvehagen
 •  
Fv111 Alfarvegen mot 33 Kirkeby, og mot Blili i Vestre Toten
  Motortrafikkvei Hunndalen – Reinsvoll (12 km)


Vestre Toten

Utan namn

 •   Åkersveen bru (over rampe til Fv110, 30 m)
 •   Vestrum bru (over bekk, 21 m)
 •  
 Reinsvoll
 •  
246 Røstøenvegen mot 33 Lillo i Østre Toten
 •  
Fv110 Reinsvollvegen mot 33 Ås bru i Gjøvik

Einavegen

  Reinsvoll


Gran

Utan namn

 •   Lygnabakken
 •   Lygna nord
 • 180 frå Lygna til   Nebbenes i Eidsvoll
 •   Lygnasæter
 •   Lygna sør
 • Fv54 Amundrudvegen frå Amundrud til 34 Sandbakken
 •   Mohagavegen
 •   Jaren– Lunner grense (9,3 km): [1]
 •   Sandvold bru (over rampe til Fv35, 37 m)
 •   34   Røykenviklinna frå Jaren til 33 Svingvoll i Søndre Land
 •   Sætergutua bru (over kommunal veg, 37 m)
 •  
 Haugskrysset
 •  
Fv50 Nordre Ålsvegen frå Haug mot 34 Prestkvern
Fv50 Nordre Ålsvegen mot Gran
Lunner
 •   Gran grense–Roa (4 km): Planfase. Oppstart 2017, antatt åpnet 2019[1]

Hadelandsvegen

 • Fv17 Lunnerlinna frå Volla til Fv5 Lunner stasjon (1,0 km)
 •  
  Utan namn frå Sand mot Hønefoss i Ringerike, felles trasé til Tveitmarka
Fv16 Hadelandsvegen til Stryken

Utan namn

 
 •  
 Bakken
 •  
Fv16 Hadelandsvegen mot Sand
 •  
Fv16 Hadelandsvegen mot Stryken
 •  
 Tangenmoen
 •  
Kv Vestbygdvegen frå Kloppa mot Fv12 Sliperiet
 •  
Fv16 Vestbygdvegen mot Bakken og mot Stryken
  Motortrafikkvei Stryken–Sand
Nittedal
 
Hagantunnelen
 
Like ved rundkøyringen på Rv4 på Gjelleråsen, starten på riksveg 22

Hadelandsveien

 
Linderud mot Veitvet

Trondheimsveien

Prosjekt Fossumdiagonalen, beskrivelse
 •  
 Grorud
 •  
Romsåsveien mot Romsås

Alfred Groruds vei

 •  
Grorudveien til   Nordtvet
 •   Groruddammen bru (Alnaelva, 71 m)
 •   Burulla bru (over avkjørsel Ammerud, 38 m)
 •  
 Ammerud
 •  
Kristian Bogneruds vei mot Kalbakken
Ammerudveien til Huken
 •   Nortvetveien kulvert (36 m)
 •  
 Kalbakken
 •  
Kalbakkveien til Grorud
Nedre Kalbakkvei til   Holtset
 •  
 Rødtvet
((avrampe frå aust / pårampe mot vest))
 •  
Sletteløkka mot Tonsenhagen
Rødtvetveien mot Øvre Kaldbakken
 •  
 Veitvet
((avrampe frå vest / pårampe mot aust))
 •  
Veitvetveien til   Holtset
 •  
 Linderud
 •  
Rødbergveien til Årvoll
Utfartsveien til Linderudplassen
 •  
Erich Mogensøns vei til Årvoll
 •  
 Bjerke
 •  
Årvollveien mot Årvoll
 •  
Refstadveien mot Vollebekk
 •  
 Tonsen
((avrampe frå vest / pårampe mot aust))
 • Aker universitetssykehus
  •  
   Sinsenkrysset
  •  
  Rv4 avrampe frå nord / pårampe mot nord  

   

      avrampe frå aust / pårampe mot vest Dag Hammarskjölds veg mot   Ulven
  Rv4 avrampe frå sør / pårampe mot sør
      avrampe frå vest / pårampe mot aust Storoveien mot   Lysaker i Bærum
  •   Sinsenkrysset bru (over krysset, 219 m)
  •  
   avrampe frå sør / pårampe mot sør
  ((sjå lenger opp))
  •  
  Kv4 Trondheimsveien frå Sinsen via   Carl Berners plass til   Schweigaards bru
  Kv4 Fagerheimgata til   Torshovdalen

  Framtid

  endre

  I Oslo

  endre

  Den største endringa som vert er at Trondheimsveien (på Oslo-sida) i framtida i all hovudsak ikkje lenger vil vere ein del av Riksveg 4. Riksveg 4 vil framleis gå frå Bjørvika til Gjelleråsen på Oslo-sida, men i andre trasear enn i dag. Dette vil primært skje med å føre trafikken inn på Riksveg 163 og lage ein ny tunnel frå Økern til Bjørvika.

  Utanfor ring 3 [2]: Fossumdiagonalen ved Grorud skal føre trafikk frå Trondheimsveien til Riksveg 163:Østre Aker vei. Byggestart 2010, ferdigstilling 2013.

  Østre Aker vei vert både Riksveg 163 og Riksveg 4, og skal oppgraderast for å ta imot større trafikkmengder.

  Innanfor ring 3: Sidan Riksveg 163/Østre Aker vei ender ved Økern-krysset vil det kunne verte mindre trafikk på denne strekka av Rv4. Langt fram i Oslopakke 3 er det også vedteke ein ny tunnel frå Bjørvika-området (Nord for Oslo S) til Økern.

  Samtidig sør for Oslo S i Bjørvika vil Europaveg 18 verte lagd om frå 2010, og Rv4 vil difor ikkje kunne kople seg til denne lenger. Dette vil også kunne redusere trafikkmengenda på Rv4 i Oslo Sentrum.

  Utanfor Oslo

  endre

  Det er planar om å byggje firefelts motorveg mellom Roa og Jaren[3].

  Bakgrunnsstoff

  endre

  Denne artikkelen er ei omsetjing av «Riksvei 4» henta frå Wikipedia på bokmål 24. september 2008. Der vart desse kjeldene gjevne:

  Referansar

  endre
  1. 1,0 1,1 Rv. 4 Hadeland (Statens vegvesen)
  2. Statens Vegvesen[daud lenkje] - Rv. 4 Trondheimsveien - Groruddalen
  3. arkivkopi, arkivert frå originalen 10. november 2007, henta 24. september 2008 

  Bakgrunnsstoff

  endre