Norske militære gradar

Oversyn over norske militære gradar frå 2016.

  • Spesialistkorps: Grøn
  • Offiserskorps: Blå

Hæren

endre
Vernepliktige Verva Befal
OR1 OR1 OR2 OR3 OR4 OR4 OR5 OR5 OR6 OR7 OR8 OR9
 

Meinig
 
Leiande
meinig
 

Visekorporal
 
Visekorporal
1. klasse
 

Korporal
 
Korporal
1. klasse
 

Sersjant
 
Sersjant
1.klasse
 

Oversersjant
 

Stabssersjant
 
Kommandér-
sersjant
 
Sersjant-
major

Luftforsvaret

endre

Sjøforsvaret

endre
Hæren Luftforsvaret Sjøforsvaret NATO
Meinig
Leiande meinig
Flysoldat
Leidande flysoldat
Meinig
Leiande meinig
OR1
Visekorporal Vingsoldat Visekonstabel OR2
Visekorporal klasse 1 Vingsoldat klasse 1 Leiande visekonstabel OR3
Korporal
Korporal klasse 1
Korporal
Vingkorporal
Konstabel
Seniorkonstabel
OR4
Sersjant
Sersjant klasse 1
Sersjant
Sersjant klasse 1
Kvartermeister
Seniorkvartermeister
OR5
Oversersjant Vingsersjant Skvadronmeister OR6
Stabssersjant Stabssersjant Flotiljemeister OR7
Kommandersersjant Kommandersersjant Orlogsmeister OR8
Sersjantmajor Sersjantmajor Flaggmeister OR9
Fenrik Fenrik Fenrik OF1
Løytnant Løytnant Løytnant OF1
Kaptein (rittmeister i Kavaleriet) Kaptein Kapteinløytnant OF2
Major Major Orlogskaptein OF3
Oberstløytnant Oberstløytnant Kommandørkaptein OF4
Oberst Oberst Kommandør OF5
Brigader Brigader Flaggkommandør OF6
Generalmajor Generalmajor Kontreadmiral OF7
Generalløytnant Generalløytnant Viseadmiral OF8
General General Admiral OF9

Landheimevernet nyttar dei same gradane som Hæren, Sjøheimevernet nyttar dei same gradane som Sjøforsvaret og Luftheimevernet nyttar dei same gradane som Luftforsvaret.

Det grønne feltet dekker soldatklassa. Det blå feltet dekker offisersklassa. Offiserane er vidare delt inn i kompanioffiserar (fenrik til kaptein), stabsoffiserar (major til brigader) og generalitetar. Fenrik heitte tidlegare sekondløytnant, medan løytnant tidlegare vart kalla premierløytnant. Tittelen brigader er utan tradisjon i det norske gradsystemet, og vart innført til erstatning for oberst I. Tittelen flaggkommandør vart samtidig innført som erstatning for kommandør I.

Grenaderar og matrosar er soldatar som har verva seg til ein eller fleire treårskontraktar. Desse kan òg vere lærlingar.

Grafisk framstilling av distinksjonar

endre

Hæren

endre

Hæren sine distinksjonar

Luftforsvaret

endre

 

Sjøforsvaret

endre

Sjøforsvaret sine distinksjonar

Tidlegare norske militære gradar

endre

Bakgrunnsstoff

endre