Opna hovudmenyen

Vingløytnant er ei tidlegare militær grad i Luftforsvaret. Den blei oppretta i 1962 saman med den høgare grada vingkaptein. Vingkaptein og vingløytnant hadde ingen tilsvarande grader i dei to andre forsvarsgreinene, og blei avskaffa ved utgangen av 1972. Gradene blei brukt til å gje høve til opprykk for teknisk befal, som i det dåværande gradsystemet ikkje kunne rykke opp over dei tre dåverande sersjantgradene; sersjant, vingsersjant og stabssersjant.

Sjå ogsåEndra