Tema:Gulen

[[|400px]]
Gulen kommune i Sogn og Fjordane fylke

Gulen kommune ligg sørvest i Sogn og Fjordane og grensar i nord til Solund og Hyllestad, i aust til Høyanger og i sør til Austrheim og Masfjorden i Hordaland. Kommunen har ei rik soge. Namnet kjem frå det norrøne Guli, dativ Gula, av noko uviss tyding. Gulatinget vart skipa i Gulen noko før år 900.

Administrasjonssenter

Eivindvik er administrasjonsstad for Gulen kommune i Sogn og Fjordane fylke. Eivindvik ligg på fastlandet i Prestesundet nord om øya Fonna. Eivindvik er ein av to tettstader i Gulen kommune. Tettstaden har 316 innbyggjarar per 1. januar 2023 innbyggjarar, og ligg på nordsida av Gulafjorden. Fv7 går gjennom staden og gjev samband til Fylkesveg 57 (tidlegare Riksveg 57).

Turistmål

Gjestgjevarstaden på Skjerjehamn ligg på Skjerjehamn i Gulen kommune i Sogn og Fjordane fylke. Skjerjehamn ligg på nordvestodden av Sandøya, på ei øy like ved. Det er seinare laga ei fylling til Blidensol. Bygningen som inneheld hotell og reiselivsanlegg er frå 1891.

Personar

Niels Griis Alstrup Dahl (14. mars 17784. august 1852) var ein norsk prost, stortingsrepresentant, ordførar og folkeopplysar. Han fekk mykje å seia for folket i Gulen kommune i Sogn og Fjordane, der han var busett store delar av livet sitt.


Natur

Sognesjøen er den ytste delen av Sognefjorden som ligg mellom Gulen i sør og Solund i nord. Fjordstykket har ei lengd på om lag 35 km og strekk seg frå holmane Storesvalene nord for Holmengrå fyr og inn til Tollesundet ved kommunegrensa til Hyllestad. Begge sidene av fjorden er prega av mange øyar og holmar.

Næringsliv

Wergeland-Halsvik AS er ei industriverksemd lokalisert i SløvågDalsøyra i Gulen kommune. Verksemda er i dag det største industriselskapet i Gulen.

Verksemda Wergeland-Halsvik AS ligg under morselskapet Wergeland Holding, saman med Fjordgass AS og Repparfjord Eiendom AS. Sistnemnde er lokalisert i Kvalsund kommune i Finnmark. Under Wergeland Holding finst òg dei deleigde selskapa SF Gass AS, Safeport AS og Solund Verft AS. Wergeland-Halsvik er også eigarar av Eivindvik Fjordhotell.

Foto

 

Gulen
Gulen
Gulen
Stader
Brekke Byrknes Dalsøyra Dingja
Eidsbotn Flolid Hjartholm Mjømna
Rutle Rutledal Sygnefest Takle
Historie

Dingeneset · Døypefonten i Gulen kyrkje · Olavskjelda i Eivindvik · Gulatingslova · Forsvarshistorie i Gulen · Risenes fort · Steinbygningar i Gulen · Steinkrossane i Eivindvik · Stemnebøveten · Torpedobatteriet ved Rutledal · Tusenårsstaden Gulatinget · Vassbruksmiljø Takle

Geografi

Bruer · Geografi · Vegar

Kultur

Brekke kyrkje · Brekkestranda Fjordhotel · Byrknesøy kapell · Gulen kyrkje · Håkonarspelet · Republikken Gulating · Kystsogevekene · Lovisendal · Mjømna kyrkje · Steinbygningar i Gulen · Utkantfestivalen

Samfunn

Næringsliv

Kategoriar

Fleire tema

Geografi Historie Kultur Vitskap Samfunn


Alle temasider...