Tettstader i Buskerud

Wikimedia-listeartikkel

Det er 56 'tettstader i Buskerud fylke. Av dei er desse byar: Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Oslo. Oslo er teken med her fordi busetjinga nordaust i Røyken kommune (med mellom anna Slemmestad) høyrer med til tettstaden Oslo sidan det er samanhengande busetjing frå Oslo gjennom Asker og Bærum i Akershus til denne delen av Røyken. I Buskerud kallar også Hokksund seg by, men er ikkje teken med på desse listene, fordi Hokksund vert rekna som ein del av tettstaden Drammen.

Kort gjengjeve er SSB sin definisjon på tettstad ein stad med over 200 busette, der avstanden mellom husa ikkje er meir enn 50 meter. Sjå artikkelen tettstad for nærare informasjon om tettstadsomgrepet.

Liste over tettstadane i Buskerud fylkeEndra

 
Sentrale delar av Drammen sett frå aust.
Foto: Kjetil Lenes
 
Storgata i Hokksund. Hokksund er ein del av tettstaden Drammen.
 
Møllergata i Kongsberg.
 
Nordlege delen av Hønefoss.
 
Slemmestad, ein del av tettstaden Oslo.
Foto: Kjetil Lenes
 
Tofte sett frå Oslofjorden.
 
Storgata i Vestfossen.
 
Frå Vikersund sentrum.
 
Nesbyen
Foto: John Erling Blad
 
Frå Sokna.
 
Sundvollen og Kroksund på kvar si side av Steinsfjorden
 
Verket i Hurum, ein del av tettstaden Svelvik.
Tettstad Folketal Femner m.a.
1
Drammen
116 446
Mjøndalen, Hokksund, Steinberg, Krokstadelva, Spikkestad, Dagslett
2
Kongsberg
21 890
Saggrenda
3
Hønefoss
15 662
Heradsbygda
4
Oslo[1]
Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal7 618
Slemmestad, Nærsnes
5
Åmot/Geithus
6 351
Åmot i Modum, Geithus
6
Tranby
5 350
7
Lierbyen
Reistad
8
Sætre
3 685
9
Røyken
3 630
10
Tofte
3 082
Filtvet
11
Vestfossen
3 156
12
Vikersund
3 175
13
Gol
2 930
14
Ål
2 317
15
Geilo
2 499
16
Nesbyen
2 141
17
Vang
2 202
18
Kjenner
19
Åros
2 055
20
Steinsåsen
1 960
21
Hvittingfoss
1 083
22
Ormåsen
1 428
23
Tyristrand
833
24
Sundvollen
1 167
25
Hallingby
875
26
Skoger[2]
000000000000694.0000000000694
27
Hemsedal
846
28
Skotselv
737
29
Klokkarstua
692
30
Sokna
558
31
Sylling
680
32
Krøderen
593
33
Darbu
537
34
Helgelandsmoen
536
35
Rødberg
498
36
Oddevall/Sjåstad
457
37
Hyggen
799
38
Prestfoss
469
39
Lampeland
575
40
Torpo
401
41
Fagerliåsen/Poverudbyen
401
42
Norderhov
337
43
Noresund
359
44
Holmsbu
291
45
Nakkerud
340
46
Hillestad
47
Hol
321
48
Svene
376
49
Gamleveien
50
Gomnes
378
51
Skollenborg
52
Veggli
293
53
Kroksund
349
54
Sysle
249
55
Svøo
482
56
Båtstø

[3]

Tettstader i Buskerud, etter kommuneEndra

  Drammen

  Flesberg

  Flå
Det er ingen stader i Flå kommune som fell inn under SSB sin definisjon av tettstad.

  Gol

  Hemsedal

  Hol

  Hole

  Hurum

  Kongsberg

  Krødsherad

  Lier

  Modum

  Nedre Eiker

  Nes

  Nore og Uvdal

  Ringerike

  Rollag

  Røyken

  Sigdal

  Øvre Eiker

  Ål

[3]

Tidlegare tettstaderEndra

Desse stadene har tidlegare vore definerte som tettstader av SSB, men er det ikkje lenger no:

ReferansarEndra

  1. Det bur til saman 988 873 innbyggjarar per 1. januar 2017 i tettstaden, Oslo. Taler i kolonna i tabellen gjeld busette i den delen av tettstaden som ligg i Buskerud fylke.
  2. Det bur til saman  innbyggjarar per 1. januar 2017 i tettstaden Skoger. Talet i kolonna for folketal gjeld busette i tettstaden som bur i Buskerud, resten bur i Vestfold.
  3. 3,0 3,1 «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1. januar 2009»
  4. «Utgåtte tettsteder»
  5. «Nye og utgåtte tettsteder. 2002-2003»
  6. 6,0 6,1 «Nye og utgåtte tettsteder. 2003-2004»
  7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 Rapporter fra Statistisk sentralbyrå 87/2 «Folke- og boligtellingene 1960, 1970 og 1980. Dokumentasjon av de sammenlignbare filene» av Kåre Vassenden

BakgrunnsstoffEndra