Tettstader i Buskerud

Wikimedia-listeartikkel

Det er 47 tettstader i Buskerud fylke (2023). Av dei er desse byar: Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Svelvik. I Buskerud kallar også Hokksund seg by, men er ikkje teken med på desse listene, fordi Hokksund i dag vert rekna som ein del av tettstaden Drammen.

Ca. 82 % av dei som bur i Buskerud bur i tettstadene, omtrent som landsgjennomsnittet på 83 %.[1] Nær 66 % av folkesetnaden budde i ein av dei fem største tettstadene i 2023.

Flå kommune har ingen tettstad som møter kriteria til Statistisk sentralbyrå, alle øvrige 17 kommunar i Buskerud fylke har minst ein tettstad. Kort gjengjeve er SSB sin definisjon på tettstad ein stad med over 200 busette, der avstanden mellom husa ikkje er meir enn 50 meter. Sjå artikkelen tettstad for meir informasjon om tettstadomgrepet.

Liste over tettstadane i Buskerud fylke endre

 
Sentrale delar av Drammen sett frå aust.
Foto: Kjetil Lenes
 
Storgata i Hokksund. Hokksund er ein del av tettstaden Drammen.
 
Møllergata i Kongsberg.
 
Nordlege delen av Hønefoss.
 
Slemmestad, ein del av tettstaden Oslo.
Foto: Kjetil Lenes
 
Tofte sett frå Oslofjorden.
 
Storgata i Vestfossen.
 
Frå Vikersund sentrum.
 
Ål
 
Nesbyen
Foto: John Erling Blad
 
Frå Sokna.
 
Sundvollen og Kroksund på kvar si side av Steinsfjorden
 
Rødberg
 
Verket i Hurum, ein del av tettstaden Svelvik.

Tettstaden Oslo strekk seg inn i Lier kommune. Sidan dette berre representerer ein marginal del av folkesetnaden i Oslo, er ikkje Oslo tatt med i oversynet her.

Tettstadnr Tettstad Folketal Areal km² Kommunar Status[2]
2003 Drammen 000000000122955.0000000000122 955 52,69 Drammen kommune, Asker kommune, Lier kommune,
Øvre Eiker kommune, Holmestrand kommune
By
2015 Kongsberg 000000000023529.000000000023 529 13,21 Kongsberg kommune By
2033 Hønefoss 000000000016844.000000000016 844 9,13 Ringerike kommune By
2114 Åmot/Geithus 000000000006962.00000000006 962 5,99 Øvre Eiker kommune, Modum kommune
2144 Tranby 000000000005312.00000000005 312 2,15 Lier kommune
2562 Svelvik 000000000004256.00000000004 256 2,33 Drammen kommune, Asker kommune By
2061 Gol 000000000003291.00000000003 291 3,92 Gol kommune
2113 Vikersund 000000000003217.00000000003 217 2,47 Modum kommune
2122 Vestfossen 000000000003216.00000000003 216 2,3 Øvre Eiker kommune
2092 Geilo 000000000002597.00000000002 597 3,19 Hol kommune
2081 Ål 000000000002580.00000000002 580 3,02 Ål kommune
2025 Haugsbygda 000000000002352.00000000002 352 1,66 Ringerike kommune
2051 Nesbyen 000000000002136.00000000002 136 2,66 Nesbyen kommune
2041 Steinsåsen 000000000002053.00000000002 053 1,23 Hole kommune
2125 Ormåsen 000000000001996.00000000001 996 0,83 Øvre Eiker kommune
2028 Tyristrand 000000000001199.00000000001 199 1,41 Ringerike kommune
2045 Sundvollen 000000000001196.00000000001 196 0,8 Hole kommune
2011 Hvittingfoss 000000000001122.00000000001 122 1,13 Kongsberg kommune
2561 Berger 000000000001109.00000000001 109 0,87 Drammen kommune, Holmestrand kommune
2563 Nesbygda 000000000001023.00000000001 023 0,74 Drammen kommune
2071 Hemsedal 000000000000969.0000000000969 1,01 Hemsedal kommune
2030 Hallingby 000000000000888.0000000000888 0,65 Ringerike kommune
2143 Sylling 000000000000768.0000000000768 0,59 Lier kommune
2124 Skotselv 000000000000752.0000000000752 0,82 Øvre Eiker kommune, Modum kommune
2121 Darbu 000000000000652.0000000000652 0,64 Øvre Eiker kommune
2072 Svøo 000000000000611.0000000000611 0,74 Hemsedal kommune
2029 Sokna 000000000000606.0000000000606 0,66 Ringerike kommune
2042 Helgelandsmoen 000000000000600.0000000000600 0,6 Ringerike kommune, Hole kommune
2201 Lampeland 000000000000591.0000000000591 0,65 Flesberg kommune
2101 Krøderen 000000000000587.0000000000587 0,77 Krødsherad kommune
2148 Askgrenda 000000000000523.0000000000523 0,15 Lier kommune
2171 Rødberg 000000000000507.0000000000507 0,7 Nore og Uvdal kommune
2191 Prestfoss 000000000000505.0000000000505 0,71 Sigdal kommune
2145 Oddevall/Sjåstad 000000000000432.0000000000432 0,4 Lier kommune
2146 Fagerliåsen/Poverudbyen 000000000000395.0000000000395 0,27 Lier kommune
2082 Torpo 000000000000376.0000000000376 0,72 Ål kommune
2043 Gomnes 000000000000371.0000000000371 0,26 Hole kommune
2202 Svene 000000000000370.0000000000370 0,36 Flesberg kommune
2102 Noresund 000000000000356.0000000000356 0,55 Krødsherad kommune
2034 Nakkerud 000000000000353.0000000000353 0,42 Ringerike kommune
2211 Veggli 000000000000353.0000000000353 0,68 Rollag kommune
2149 Nordal 000000000000351.0000000000351 0,18 Lier kommune
2032 Norderhov 000000000000327.0000000000327 0,37 Ringerike kommune, Hole kommune
2044 Kroksund 000000000000325.0000000000325 0,22 Hole kommune
2091 Hol 000000000000298.0000000000298 0,39 Hol kommune
2035 Nymoen 000000000000266.0000000000266 0,25 Ringerike kommune
2115 Sysle 000000000000252.0000000000252 0,22 Modum kommune

Tettstader i Buskerud, etter kommune slik kommuneinndelinga var før 2020 endre

  Drammen

  Flesberg

  Flå
Det er ingen stader i Flå kommune som fell inn under SSB sin definisjon av tettstad.

  Gol

  Hemsedal

  Hol

  Hole

  Hurum

  Kongsberg

  Krødsherad

  Lier

  Modum

  Nedre Eiker

  Nes

  Nore og Uvdal

  Ringerike

  Rollag

  Sigdal

  Øvre Eiker

  Ål

Tidlegare tettstader endre

Desse stadene har tidlegare vore definerte som tettstader av SSB, men er det ikkje lenger no:


Kjelder endre

Referansar endre