Tettstader i Buskerud

Wikimedia-listeartikkel

Det er 56 'tettstader i Buskerud fylke. Av dei er desse byar: Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Oslo. Oslo er teken med her fordi busetjinga nordaust i Røyken kommune (med mellom anna Slemmestad) høyrer med til tettstaden Oslo sidan det er samanhengande busetjing frå Oslo gjennom Asker og Bærum i Akershus til denne delen av Røyken. I Buskerud kallar også Hokksund seg by, men er ikkje teken med på desse listene, fordi Hokksund vert rekna som ein del av tettstaden Drammen.

Kort gjengjeve er SSB sin definisjon på tettstad ein stad med over 200 busette, der avstanden mellom husa ikkje er meir enn 50 meter. Sjå artikkelen tettstad for nærare informasjon om tettstadsomgrepet.

Liste over tettstadane i Buskerud fylke endre

 
Sentrale delar av Drammen sett frå aust.
Foto: Kjetil Lenes
 
Storgata i Hokksund. Hokksund er ein del av tettstaden Drammen.
 
Møllergata i Kongsberg.
 
Nordlege delen av Hønefoss.
 
Slemmestad, ein del av tettstaden Oslo.
Foto: Kjetil Lenes
 
Tofte sett frå Oslofjorden.
 
Storgata i Vestfossen.
 
Frå Vikersund sentrum.
 
Ål
 
Nesbyen
Foto: John Erling Blad
 
Frå Sokna.
 
Sundvollen og Kroksund på kvar si side av Steinsfjorden
 
Rødberg
 
Verket i Hurum, ein del av tettstaden Svelvik.
Tettstad Folketal Femner m.a.
1 Drammen 111 036 Mjøndalen, Hokksund, Steinberg, Krokstadelva, Spikkestad, Dagslett
2 Kongsberg 22 568 Saggrenda
3 Hønefoss 16 547 Heradsbygda
4 Oslo[1] Feil i uttrykket: Uventa talFeil i uttrykket: Uventa tal7 618 Slemmestad, Nærsnes
5 Åmot/Geithus 6 839 Åmot i Modum, Geithus
6 Tranby 5 296
7 Lierbyen 0 Reistad
9 Røyken 4 005
10 Tofte 3 064 Filtvet
11 Vestfossen 3 246
12 Vikersund 3 171
13 Gol 2 954
14 Ål 2 346
15 Geilo 2 020
16 Nesbyen 2 129
17 Vang 2 312
18 Kjenner 0
19 Åros 0
20 Steinsåsen 2 045
21 Hvittingfoss 1 143
22 Ormåsen 1 899
23 Tyristrand 934
24 Sundvollen 1 171
25 Hallingby 889
26 Skoger[2] 000000000000694.0000000000694
27 Hemsedal 944
28 Skotselv 729
29 Klokkarstua 720
30 Sokna 616
31 Sylling 747
32 Krøderen 570
33 Darbu 630
34 Helgelandsmoen 574
35 Rødberg 495
36 Oddevall/Sjåstad 421
37 Hyggen 762
38 Prestfoss 488
39 Lampeland 588
40 Torpo 375
41 Fagerliåsen/Poverudbyen 390
42 Norderhov 314
43 Noresund 349
44 Holmsbu 289
45 Nakkerud 355
46 Hillestad 0
47 Hol 297
48 Svene 373
49 Gamleveien 0
50 Gomnes 373
51 Skollenborg 0
52 Veggli 362
53 Kroksund 342
54 Sysle 246
55 Svøo 606
56 Båtstø 0

[3]

Tettstader i Buskerud, etter kommune endre

  Drammen

  Flesberg

  Flå
Det er ingen stader i Flå kommune som fell inn under SSB sin definisjon av tettstad.

  Gol

  Hemsedal

  Hol

  Hole

  Hurum

  Kongsberg

  Krødsherad

  Lier

  Modum

  Nedre Eiker

  Nes

  Nore og Uvdal

  Ringerike

  Rollag

  Sigdal

  Øvre Eiker

  Ål

[3]

Tidlegare tettstader endre

Desse stadene har tidlegare vore definerte som tettstader av SSB, men er det ikkje lenger no:

Referansar endre

  1. Det bur til saman 1 064 235 innbyggjarar per 1. januar 2017 i tettstaden, Oslo. Taler i kolonna i tabellen gjeld busette i den delen av tettstaden som ligg i Buskerud fylke.
  2. Det bur til saman 0 innbyggjarar per 1. januar 2017 i tettstaden Skoger. Talet i kolonna for folketal gjeld busette i tettstaden som bur i Buskerud, resten bur i Vestfold.
  3. 3,0 3,1 «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune. 1. januar 2009»
  4. «Utgåtte tettsteder»
  5. «Nye og utgåtte tettsteder. 2002-2003»
  6. 6,0 6,1 «Nye og utgåtte tettsteder. 2003-2004»
  7. 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 Rapporter fra Statistisk sentralbyrå 87/2 «Folke- og boligtellingene 1960, 1970 og 1980. Dokumentasjon av de sammenlignbare filene» av Kåre Vassenden

Bakgrunnsstoff endre