Direkte ordførarval

Direkte ordfararval er ei forsøksordning som vert nytta ved kommunestyreval i nokre kommunar i Noreg, første gong ved valet i 1999. Forsøka har som målsetjing å oppmuntra til høgare valdeltaking ved lokalval. Kritikarar meiner at ordninga tek vekk fokus frå politikken, og gjer valet til eit reint personval, framfor å skulle røysta etter ideologi og faktisk politikk.

Valet 2007 endre

Forsøka, som ved kommunevalet i 2007 inkluderte 50 kommunar, fekk nokre spesielle resultat. Mellom anna fekk Risør ved dette valet den første ordføraren frå Raud Valallianse, Knut Henning Thygesen.

Kommunar med direkte ordførarval i 2007 (i parentes, vinnar av ordførarvalet, og parti)

Finnmark

Troms

Nordland

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Hordaland

Rogaland

Vest-Agder

Aust-Agder

Vestfold

Telemark

Østfold

Akershus

Oppland

Hedmark

Buskerud

Valet 2003 endre

Under finn du lista over dei 33 kommunane som arrangerte direkte ordførerval i 2003. I parentes er namnet på ordførarane som vann i respektive kommunar, samt partiet dei representerte.

Finnmark

Troms

Nordland

Nord-Trøndelag

Sør-Trøndelag

Møre og Romsdal

Sogn og Fjordane

Hordaland

Rogaland

Vest-Agder

Aust-Agder

Vestfold

Telemark

Oppland

Hedmark

Buskerud