Feltmarskalk er i nokre land den høgaste militære grada, over general. I Tyskland og nokre andre land er den tilsvarande grada kalla generalfeltmarskalk.

Grada feltmarskalk blir berre brukt av landstyrkar, (men generalfeltmarskalk blei også brukt av det tyske flyvåpenet). Motstykket i nokre flyvåpen er flyvåpenmarskalk, medan i marinar tilsvarar grada flåteadmiral, storadmiral eller liknande. Som den høgaste grada, har ein feltmarskalk berre ansvarleg overfor styresmaktene i landet, har utnemningar til feltmarskalk ofte vore gjort av politiske like mykje som militære grunnar, og ikkje sjeldan som ein måte å heidre ein dyktig general.

Sjå også endre

Militære grader
Land/luft Sjø
Offiserar generalfeltmarskalk · feltmarskalk · generaloberst · general · generalløytnant · generalmajor · brigadegeneral · brigader · oberst · oberstløytnant · major · rittmeister · vingkaptein · kaptein · premierløytnant · sekondløytnant · vingløytnant · løytnant · fenrik storadmiral · admiral · viseadmiral · kontreadmiral · flaggkommandør · kommandør · kommandørkaptein · orlogskaptein · kapteinløytnant løytnant · fenrik
Underoffiserar fanejunker · kommandersersjant · furer · stabssersjant · oversersjant · vingsersjant · sersjant flaggkvartermeister · kvartermeister I klasse · kvartermeister
Meinige soldatar korporal · visekorporal · flysoldat · meinig meinig · gast
Anna grenader · kadett matros · kadett